Informace GFŘ, koordinační výbory a judikáty

Vydáno: 18 minut čtení

V dnešním přehledu přinášíme mimo jiné dlouho očekávanou Informaci GFŘ k uplatňování DPH u poukazů a koordinační výbor, který reaguje na Informaci GFŘ k uplatňování DPH u společníků společnosti. Dobré je vědět i o judikátu Sea Chefs, jehož závěry pomohou těm, kdo nestihli lhůtu pro odpověď v rámci řízení o vrácení daně z jiného členského státu.

Informace GFŘ, koordinační výbory a judikáty
Ing.
Petr
Vondraš,
daňový poradce Moore Stephens s. r. o.
 
Informace GFŘ k uplatňování DPH u poukazů
V anglickém originále směrnice Rady 2016/1065 je použito slovo „instrument“, v českém překladu směrnice najdeme slovo „nástroj“, podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“), se poukazem rozumí listina. Protože toto označení evokuje jen něco hmotného, přichází Informace GFŘ s výkladem, že poukaz, coby listina, může mít listinnou nebo elektronickou podobu. Poukazem ve smyslu Informace GFŘ nejsou slevové kupony či poukázky typu „při nákupu dvou kusů obdržíte třetí zdarma“.
Poukaz je možný čerpat najednou, ale i postupně. Je možné s ním hradit jedno, ale i více plnění současně. Poukazem jsou poukázky, které mohou být uplatněny na různé volnočasové aktivity, nákup v lékárně či v prodejně knih, a to i v případě, kdy na poukazech není uvedeno zboží či služba, které lze poukázkou čerpat, a veškeré tyto informace jsou k dispozici na internetových stránkách společnosti, která poukázky vydává. Poukazem jsou z pohledu DPH i stravenky.
Prodej jednoúčelového poukazu, u kterého je nutné znát místo plnění a sazbu daně, je zdanitelným plněním, a to i v případě, kdy je prodáván za nižší částku, než je jeho hodnota. Například u poukazu v nominální hodnotě 1 000 Kč včetně daně by při prodeji za 900 Kč vznikla povinnost odvést DPH ve výši 156,20 Kč (základ daně 743,80 Kč).
V případě, že dojde k reklamaci zboží, které bylo hrazeno jednoúčelovým poukazem, je postup následující.
Příklad 1
Plátce A prodal plátci B jednoúčelový poukaz na prodej nářadí v prodejně plátce C. Z prodeje poukazu plátci B odvedl plátce A DPH, plátce B