Legislativní novinky k 30. 9. 2019

Vydáno: 10 minut čtení

Poslanecká sněmovna obdržela koncem srpna vládní návrh zákona, který implementuje novely daňových předpisů Evropské unie, jež by měly s účinností od 1. 1. 2020 novelizovat oblast daní z příjmů, spotřebních daní, DPH a mezinárodní spolupráce při správě daní. Přestože se předpokládaná účinnost nové úpravy již blíží, nebyl tento vládní návrh zatím projednán ani v prvním čtení. S ohledem na rozsah změn se v těchto legislativních novinkách budeme věnovat pouze změnám v oblasti DPH.

Legislativní novinky k 30. 9. 2019
Ing.
Milena
Drábová,
Brantl & Partners, s.r.o., www.brantl.cz
Novela zákona o DPH, která je součástí daňového balíčku, obsahuje úpravy, jejichž účelem je zejména transpozice evropské směrnice Rady (EU) 2018/1910 označované jako tzv. Quick Fixes (v překladu „rychlé záplaty“), jejímž deklarovaným cílem mělo být zjednodušení určitých pravidel v systému daně z přidané hodnoty v obchodě mezi členskými státy (dále jen „Novela Směrnice“). Novela zavádí zejména změny v oblastech osvobození dodání zboží do jiného členského státu, přeshraničních řetězových dodání zboží a

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty