Pravidla zaokrouhlování dokladů

Vydáno: 5 minut čtení

Pravidla zaokrouhlování dokladů jsou všeobecně zažitá, ale zeptáte-li se několika účetních nebo daňových poradců, zjistíte, že se u odborné veřejnosti objevuje několik názorů a variant řešení. Ale který postup je ten správný?

Pravidla zaokrouhlování dokladů
Ing.
Zuzana
Pšeničková
S novelou zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, účinnou od 1. 4. 2019, došlo ke změně výpočtu DPH z koncové částky, ale i ke zrušení možnosti zaokrouhlování vypočtené DPH na celé koruny. Dne 1. 10. 2019 uplynula doba 6měsíčního přechodného období, kdy bylo možné postupovat podle původních pravidel, a nová pravidla pro výpočet DPH a jejího nezaokrouhlování jsou všeo