Jak požádat o vrácení DPH mimo Českou republiku za rok 2018?

Vydáno: 12 minut čtení

Objevují ve vám v účetnictví doklady s DPH z jiných států? Ještě po letech od změny pravidel nalézáme v nákladech toto DPH zaúčtované, protože to je nejjednodušší cesta, jak se dané pohledávky za daňovou správou cizího státu zbavit. Existuje ale i hospodárnější způsob, a to požádat o vrácení této daně. Základní podmínkou je, že jste plátcem DPH se sídlem nebo provozovnou v České republice a ve státě, kde chcete žádat o vrácení daně, vám nevznikla povinnost přiznat daň z dodaného zboží nebo poskytnuté služby. Před v tomto směru revoluční Směrnicí Rady 2008/9/ES (dále Směrnice) byly žádosti o vrácení daně ve státech EU časově i finančně náročné. Podle pravidel platných do konce roku 2009 se muselo žádat přímo v konkrétním státě Evropské unie na formuláři v jazyce tohoto státu, což se často neobešlo bez asistence tamního daňového poradce, čímž se celý proces značně prodražoval a pouštěli se do něj tedy jen ti, kteří žádali o významnější částky.

Jak požádat o vrácení DPH mimo Českou republiku za rok 2018?
Ing.
Petr
Vondraš,
Daňový poradce Moore Stephens
 
Žádost o přidělení přístupu do aplikace
S účinností uvedené Směrnice došlo k velkému zjednodušení, které spočívá především v tom, že žádosti se podávají pouze elektronicky přes portál tuzemské daňové správy. Pokud tedy dnes chcete zpět daň zaplacenou v ceně zboží nakoupeného v Německu, Polsku, Slovensku či dalších státech EU, musíte nejdříve poslat žádost o přidělení přístupu do aplikace vrácení daně na Daňovém portále Finanční správy České republiky. Formulář této žádosti se nachází na adrese adisspr.mfcr.cz, proklik na „Elektronická podání pro Finanční správu“, dále proklik na „Elektronické formuláře“ a v nich v části Daň z přidané hodnoty je „Žádost o přidělení přístupu do Aplikace pro vrácení daně z přidané hodnoty plátcům v jiných členských státech“. Žádost adresujete svému místně příslušnému finančnímu úřadu. Žádost je nutno podat elekt

Související dokumenty