Informace GFŘ, koordinační výbory a judikáty k DPH

Vydáno: 17 minut čtení

Z avizovaných informací k novele DPH účinné od 1. 4. 2019 se zatím podařilo Generálnímu finančnímu ředitelství (GFŘ) vydat pouze stručný přehled změn. Na informaci k poukazům a nedobytným pohledávkám nezbývá než čekat. Něco málo k poukazům v souvislosti se stravenkami lze vyčíst v koordinačních výborech uzavřených na květnovém zasedání. Nicméně o co chudší jsou tuzemské zdroje informací, o to bohatší je evropská judikatura. Případy společnosti Vega International, pana Vinše či české firmy A-PACK mají dopad do ustálené daňové praxe v ČR.

Informace GFŘ, koordinační výbory a judikáty k DPH
Ing.
Petr
Vondraš,
daňový poradce Moore Stephens s.r.o.
 
Prominutí pokut za nepodání kontrolního hlášení
Možnosti prominutí pokut ve výši 10, 30 a 50 tisíc korun zůstávají pro rok 2019 ve stejném rozsahu, jako tomu bylo v roce 2018. Daňový subjekt má tedy nadále možnost obecného prominutí jednoho pochybení vztahujícího se k plnění povinností u kontrolního hlášení a zakládajícího vznik pokuty. Kromě tohoto obecného prominutí existuje dalších 16 ospravedlnitelných důvodů, díky kterým je možné sankci
eliminovat
až na nulu. Navíc od dubnové novely platí, že pokud nebyl platební výměr na pokutu vydán do 6 měsíců ode dne, ve kterém došlo k porušení povinnosti související s kontrolním hlášením, povinnost uhradit tuto pokutu zaniká.
 
Změna sazeb daně
První letošní upozornění GFŘ směřovalo ke snížení sazby daně u pozemní a vodní hromadné pravidelné dopravy cestujících a jejich zavazadel z 15 na 10 %. Výjimkou je doprava lyžařskými vleky, která i po 1. 2. 2019 zůstala v 15% sazbě daně.
Na upozornění z 2. 1. navazovala informace z 30. 1., jejímž poselstvím bylo, že doprava lanovkou splňuje vymezení pro uplatnění druhé snížené sazby daně ve výši 10 % na rozdíl od lyžařských vleků, které i po vydání této informace zůstaly výkladově v první snížené sazbě ve výši 15 %.
 
Nová xml struktura kontrolního hlášení
Nová xml struktura bude platná a účinná až od 1. 10. 2019, což znamená, že kontrolní hlášení podávaná do 30. 9. 2019 budou v dosud používané platné struktuře xml a kontrolní hlášení podaná po 1. 10. 2019, tedy již za období září 2019 nebo 3. čtvrtletí 2019 budou muset být podaná prostřednictvím nové xml struktury kontrolního hlášení. Je potřeba mít na paměti, že hlášení, která budou po 1. 10. 2019 podaná v již neplatné struktuř