Cizí měny v podvojném účetnictví

Vydáno: 27 minut čtení

V souladu s § 4 odst. 12 zákona č. 563/1991 Sb. , o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZÚ “), jsou účetní jednotky povinny vést české podvojné účetnictví v peněžních jednotkách české měny. Pak je ale přirozeně nutno řešit otázku, jak na českou měnu převést majetek a závazky vyjádřené v měně cizí: třeba dluh vůči slovenskému dodavateli v eurech nebo tržbu od amerického zákazníka v dolarech. Návazně účetní jednotky čekají starosti při úhradách cizoměnových závazkových vztahů a při směně peněz v cizích měnách na českou měnu nebo naopak. Speciální komplikací některých cizoměnových položek je dále nutnost jejich aktualizovaného ocenění v české měně k datu účetní závěrky, kdy se musí znova přepočítat jednotně měnovým kursem vyhlášeným Českou národní bankou.

Cizí měny v podvojném účetnictví
Ing.
Martin
Děrgel
 
České účetnictví je nutno vést v české měně
Účtovat nelze pouze na bázi měrných jednotek – v počtech kusů, člověko-hodinách, kilogramech, litrech, kilometrech, Wattech apod.
Vše je nezbytné převést na jednoznačnou cenu,
byť by měla být po jistou dobu jen odhadnuta. Ovšem nejen to. Tyto ceny nemohou být vyjádřeny v různých měnách, jak ukáže příklad.
Příklad 1
Srovnávání jablek s hruškami
Česká firma A se zabývá výrobou novinového papíru, přičemž výrobní linku koupila v Brně za 3 miliony Kč, vstupní surovinu (buničinu) pořizuje z Plzně za 100 000 Kč/tuna, mzdové náklady jejích českých zaměstnanců činí 50 000 Kč/tuna produktu a papír převážně dodává pražské tiskárně za 200 000 Kč/tuna.
Konkurenční česká firma B se zabývá rovněž výrobou novinového papíru. Výrobní linku ale pořídila na Slovensku za 100 000 EUR, vstupní surovinu (buničinu) kupuje v Polsku za cenu 10 000 PLN/tuna (polský zlotý), mzdové náklady jejích převážně ukrajinských zaměstnanců činí 50 000 UAH/tuna produktu (ukrajinská hřivna) a výsledný produkt vyváží hlavně do Spojených států amerických za prodejní jednotkovou cenu 10 000 USD/tuna.
Která z firem – A nebo B – je na tom ekonomicky lépe, do které se vyplatí investovat? I když se omezíme pouze na uváděné položky, tak to nelze zodpovědně říct. Cenové údaje je totiž potřeba – v daném případě u firmy B – převést na jednotnou měnu, kterou při účtování podle českých účetních předpisů musí být česká koruna.
Jedinou možností, jak udělat pořádek v účetních datech vyjádřených v různých, resp. cizích měnách, je přepočíst je na českou měnu – tj. českou korunu. Teprve poté, co
všechny účtované položky vyjádříme v české měně,
stávají se výstupy účetnictví časově i prostorově srovnatelné. Což je koneckonců od nepaměti hlavním posláním účetní evidence.
Příklad 2
Srovnávání jablek s jablky
Navažme na předešlý příklad a převeďme cizoměnové údaje firmy B na Kč pomocí aktuálních měnových kursů České národní banky („ČNB“). Odhalíme tak, že výrobní linku pořídila za 100 000 Eur x 25,715 Kč/Eur = 2 571 500 Kč, tedy o více než 400 000 Kč levněji než firma A. Vstupní surovinu (buničinu) kupuje za 10 000 PLN/tuna x 6,004 Kč/PLN = 60 040 Kč/tuna, opět za méně než firma A. Mzdové náklady činí 50 000 UAH/tuna x 0,867 Kč/UAH = 43 350 Kč, což je nákladově úspornější než u srovnávané firmy A. Konečný výrobek (novinový papír) prodává firma B za 10 000 USD/tuna x 22,962 Kč/USD = 229 620 Kč, což je zase lepší hodnota než u firmy A.
Díky sjednocení porovnávaných údajů na stejnou měnu (Kč) je zřejmé, že firma B je na tom ve všech sledovaných údajích lépe než firma A; jde ale o velké zjednodušení reality, neboť ekonomických aspektů je daleko více.
 
Proč je s cizoměnovými položkami více účetní práce
Tím, že cizoměnovou položku (např. dluh vůči slovenskému dodavateli 1 000 Eur) přepočteme při vzniku na české koruny (např. 25 000 Kč, MD 501/D 321) z ní samozřejmě neuděláme korunovou položku. Stále půjde o dluh v eurech, který bude nutno splatit jako 1 000 Eur a nikoli 25 000 Kč; ledaže by se strany dohodly o změně měny, což ale nepředpokládáme. Jak se tento první účetní případ promítl do rozvahy daného dlužníka, ukazuje schéma.
aspigetpic?section=7&pictype=2&EagriUserAddr=0.0.0.0&Id=11447.jpg
Vznikem eurového dluhu to ale neskončí. Po čase doplní první cizoměnový účetní případ – vznik dluhu 1 000 Eur (25 000 Kč) – navazující druhý cizoměnový účetní případ:
úhrada dluhu zaplacením přesně 1 000 Eur.
Také tuto druhou záležitost je nutno zaúčtovat v českých korunách, přičemž
nový přepočítací kurs může být
ve srovnání s prvním použitým pro přepoče