Daňová úleva v případě získání úvěru v rámci stavebního spoření a hypotečního úvěru

Vydáno: 18 minut čtení

Mezi nezdanitelné částky základu daně, které si může poplatník daně z příjmů fyzických osob uplatnit jak v rámci ročního zúčtování záloh a daňového zvýhodnění, tak v rámci daňového přiznání, patří i odpočet úroků z úvěrů ze stavebního spoření a z hypotečních úvěrů. V následujícím textu si uvedeme základní principy uplatnění tohoto odpočtu vymezené v § 15 odst. 3 a 4 zákona č. 586/1992 Sb. , o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP “), a na řadě příkladů si uvedeme praktické uplatnění odpočtu úroků z těchto úvěrů.

Daňová úleva v případě získání úvěru v rámci stavebního spoření a hypotečního úvěru
Ing.
Ivan
Macháček
 
Vymezení odpočtu úroků z úvěrů
Od základu daně z příjmů fyzických osob lze dle § 15 odst. 3 ZDP odečíst částku, která se rovná úrokům zaplaceným ve zdaňovacím období
z úvěru ze stavebního spoření, úrokům z hypotečního úvěru poskytnutého bankou, sníženým o státní příspěvek,
z úvěru poskytnutého stavební spořitelnou, bankou anebo zahraniční bankou v souvislosti s úvěrem ze stavebního spoření nebo s hypotečním úvěrem.
Podmínkou pro uplatnění odpočtu úroků je, že tyto úvěry jsou použity na financování bytových potřeb,
pokud se nejedná o bytovou výstavbu, údržbu ani o změnu stavby bytového domu nebo jednotky, která nezahrnuje nebytový prostor jiný než garáž, sklep nebo komoru, prováděnou v rámci činnosti, ze které plyne příjem ze samostatné činnosti, nebo pro účely nájmu.
Detailní vymezení bytových potřeb pro účely ZDP nalezneme v § 15 odst. 3 písm. a) až h) ZDP a podmínky pro uplatnění odpočtu úroků z úvěrů poskytnutých na jednotlivé druhy bytových potřeb nalezneme v § 15 odst. 4 ZDP.
Bytovou potřebou pro účely uplatnění odpočtu úroků se rozumí
dle § 15 odst. 3 ZDP:
a)
výstavba bytového domu, rodinného domu, bytu, jednotky, která nezahrnuje nebytový prostor jiný než garáž, sklep nebo komoru, nebo změna stavby,
b)
koupě pozemku za předpokladu, že na něm bude zahájena výstavba bytové potřeby uvedená v písmenu a) do 4 let od okamžiku uzavření úvě