Otázky a odpovědi: Vývoz zboží na opravu a dovoz zpět

Vydáno: 2 minuty čtení

V únoru jsme vyvezli zboží do Švýcarska na provedení bezplatné opravy v celním režimu 2100 (dočasný pasivní zušlechťovací styk). Hned v únoru bylo opravené zboží dovezeno zpět (hodnota zpětně dovezeného zboží je dle faktury pro celní účely o cca 700 EUR vyšší než hodnota při vývozu na opravu). Zároveň jsme v této zásilce ze Švýcarska vezli jiné nakoupené zboží a celá zásilka, včetně opraveného zboží, byla proclena v režimu 4000 (propuštění do volného oběhu). Předpokládám, že vývoz v režimu pasivní zušlechťovací styk nebude v přiznání DPH deklarován. Jak to bude s dovozem opraveného zboží? Je nutné nechat opravit dovozní JSD? Pokud by JSD nebylo nutné opravit, potom by se dovoz opraveného zboží uvedl do řádku 7? Jak by to bylo s vykázáním DPH v případě opravy JSD (změna celního režimu na zpětný dovoz po pasivním zušlechťovacím styku)?

Otázky a odpovědi: Vývoz zboží na opravu a dovoz zpět
Ing.
Ladislav
Pitner
ODPOVĚĎ:
1.
Pokud jste neuvedli v daňovém přiznání k DPH vývoz zboží v celním režimu pasivní zušlechťovací styk, je to chyba, uvést jste tento vývoz zboží měli.
2.
Vystavení jednoho JSD na dovoz zboží je také chyba, jde o dva samostatné dovozy zboží, a to jednak dovoz zboží do celního režimu volný oběh po pasivním zušlechťovacím styku a jednak o samostatný dovoz ve třetí zemi nakoupeného zboží. Pro dovoz zboží je přitom jedno, zda je úplatný nebo bezúplatný.
3.
U zboží dovezeného z celního režimu pasivní zušlechťovací styk je třeba upozornit na stanovení základu pro clo a pro DPH.
4.
Do základu pro clo se uvádí hodnota, o kterou se hodnota zboží zvýšila po zušlechtění, do základu pro DPH nikoliv, hodnota těchto služeb se vykazuje zvlášť s tím, že daň z těchto služeb přiznává plátce, pro kterého bylo zušlechtěné zboží propuštěno do volného oběhu (viz § 38 odst. 4 zákona o DPH), samostatně v daňovém přiznání k DPH na ř. 12 nebo 13.
5.
JSD vystavený společně jak pro zboží dovezené zpět z režimu pasivního zušlechťovacího styku, tak pro ostatní nakoupené a dovozené zboží je rovněž chybný, je tedy nutné na celním úřadě požádat o rozdělení, opravu JSD. Do daňového přiznání k DPH se uvádí do ř. 7 (popř. ř. 8) oba zmiňované dovozy.
Zdroj: Odborný portál DAUC.cz, 2019.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty