Otázky a odpovědi: Sklad v jiném členském státe - registrace DPH

Vydáno: 3 minuty čtení

Česká firma dodává zboží do Maďarska. Z tohoto důvodu si pronajala sklad na Slovensku, do kterého si přiveze z ČR maďarskými zákazníky objednané zboží, a toto zboží se po přeložení ihned rozváží do Maďarska. Z tohoto skladu nejde žádné zboží zákazníkům na Slovensko. Objednávky z Maďarska i fakturace se zpracovávají v ČR. Bude nutná registrace k DPH na Slovensku? Jak by tomu bylo, kdyby slovenská firma měla obdobný sklad v ČR pouze za účelem zásobení německého trhu. Musela by se v ČR registrovat k DPH?

Otázky a odpovědi: Sklad v jiném členském státe – registrace DPH
Ing.
Ladislav
Pitner
ODPOVĚĎ:
V dotazu jde o to, zda přeprava nebo odeslání zboží české firmě do skladu na Slovensku (s následným dodáním zboží zákazníkům v Maďarsku) je v první fázi přemístěním zboží z jednoho členského státu do druhého členského státu. Dotaz je shodný i v případě skladu slovenské firmy v ČR pro následné dodání zboží do Německa.
Právní úprava v zákonech o DPH je jak v ČR, tak na Slovensku shodná, tj. za dodání zboží za úplatu se považuje i přemístění obchodního majetku plátcem (nebo obecně osobou registrovanou k dani do jiného členského státu), přičemž přemístěním obchodního majetku se rozumí odeslání nebo přeprava majetku plátcem (osobou registrovanou k dani) do jiného členského státu pro účely uskutečňování ekonomických činností těchto osob v jiném členském státě.
Domnívám se, že činnost, při které dojde po přemístění zboží např. z ČR do skladu v jiném členském státě (na Slovensku) k dodání zboží do dalšího jiného členského státu (např. do Maďarska), je ekonomickou činností, a jde tedy o přemístění zboží s povinností registrace v členském státě, kde je zboží uskladněno. Záleží tedy na posouzení, zda činnost osoby povinné k dani při odeslání a přepravě zboží, vč. umístění do skladu a následné dodání splňuje parametry přemístění zboží (z údajů uvedených v dotazu soudím, že ano). Doporučit lze případně konzultaci s daňovou správou na Slovensku, popř. v případě slovenské firmy se správcem daně v ČR.
Ještě doplňuji k případu přemístění zboží ze Slovenska do ČR s následným dodáním zboží zákazníkům v Německu, že je třeba vzít v úvahu, zda je zboží slovenskou firmou dodáno z ČR do Německa osobám, pro které je pořízení zboží předmětem daně v Německu (zejména osobám registrovaným v Německu k DPH), popř. jiným osobám, pro které je pořízení zboží v Německu předmětem daně. V zákoně o DPH povinnost stát se plátcem ve vztahu k dodání zboží osobě, pro kterou je pořízení zboží předmětem daně v jiném členském státě, konkrétně řeší § 6c odst. 3 zákona o DPH, který stanovuje, že osoba povinná k dani, která nemá sídlo v ČR a uskuteční dodání zboží do jiného členského státu, např. do Německa, je plátcem ode dne dodání tohoto zboží. Konkrétní způsoby dodání zboží by pro úplnou dopověď bylo třeba doplnit.
Zdroj: Odborný portál DAUC.cz, 2019.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty