Legislativní novinky k 1. 4. 2019

Vydáno: 6 minut čtení

V předchozích legislativních novinkách jsme vás informovali o tom, že daňový balíček byl na sklonku ledna Senátem vrácen Poslanecké sněmovně s pozměňovacími návrhy týkajícími se přeřazení některých položek zboží a služeb do nižších sazeb DPH a prodloužení lhůty pro podání daňového přiznání. Tyto návrhy nicméně nebyly 12. 3. Poslaneckou sněmovnou schváleny a Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona. Zákon pak byl obratem podepsán prezidentem a 27. 3. byl vyhlášen ve Sbírce zákonů. Drtivá většina bodů novely tak jen několik dní nato, 1. 4., nabyla účinnosti, některé body (např. nová úprava aplikace DPH u poukázek) nabyly účinnosti dokonce již vyhlášením 27. 3.

Legislativní novinky k 1. 4. 2019
Ing.
Milena
Drábová,
Brantl & Partners, s.r.o.
O hlavních oblastech, které jsou daňovým balíčkem novelizovány, jsme informovali v předchozích číslech časopisu, nyní bychom se rádi krátce zaměřili již jen na změny ve výpočtu DPH, neboť ty se dotkly hned několik dní po vyhlášení ve Sbírce (účinnost od 1. 4. 2019) všech plátců DPH.
 
Změny ve výpočtu DPH
Zákon již od 1. 4.
neumožňuje zaokrouhlit daň matematicky na celé koruny
.