Legislativní novinky k 4. 2. 2019

Vydáno: 6 minut čtení

Přestože k 1. 1. 2019 měly být do zákona o DPH (zákon č. 235/2004 Sb. ) promítnuty změny vyplývající z novelizace směrnice 2006/112/ES o společném systému DPH (dále jen „Směrnice“), novela zákona o DPH , která je součástí tzv. daňového balíčku, se vrátila ze Senátu zpátky do Poslanecké sněmovny s pozměňovacími návrhy (této problematice se více věnujeme v další části tohoto článku). Transpozice Směrnice do národní legislativy tedy letos pokulhává za účinností těchto změn dle Směrnice a v úvahu tak přichází možnost (nikoli povinnost) aplikace přímého účinku Směrnice. Tyto změny se týkají uplatňování DPH u jednoúčelových a víceúčelových poukazů a místa plnění při poskytnutí telekomunikační služby, služby rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytované služby osobám nepovinným k dani. Možnost aplikace přímého účinku Směrnice potvrdila na svých webových stránkách i finanční správa.

Legislativní novinky k 4. 2. 2019
Ing.
Milena
Drábová,
Brantl & Partners, s.r.o.
 
Aktuálně k daňovému balíčku
Daňový balíček byl Senátem projednán 30. 1. 2019. Senát jej, jak jsme již zmínili, vrátil zpět Poslanecké sněmovně ve znění přijatých pozměňovacích návrhů. Ty se týkají zejména změn v sazbách DPH, které navrhuje již novela zákona o evidenci tržeb (EET), která s