Informace GFŘ, koordinační výbory a judikáty Soudního dvora

Vydáno: 15 minut čtení

V období od dubna do konce září vydalo Generální finanční ředitelství (GFŘ) k dani z přidané hodnoty jen jednu Informaci. Bohatší byl tento půlrok na uzavřené koordinační výbory, které byly k DPH celkem čtyři. Velký výběr byl již tradičně mezi judikáty Soudního dvora Evropské unie. Těch byly za dané období uzavřeny necelé dvě desítky.

Informace GFŘ, koordinační výbory a judikáty Soudního dvora
Ing.
Petr
Vondraš,
daňový poradce Moore Stephens s.r.o.
 
Informace k opravě základu daně u plnění vůči dlužníkovi v reorganizaci
Ačkoliv se řešení úpadku dlužníka formou reorganizace řídí stejným právním předpisem jako řešení úpadku dlužníka formou konkurzu, nelze postupovat analogicky a opravit výši daně v případě reorganizace dlužníka na základě § 44 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“). V § 44 odst. 1 písm. a) ZDPH se výslovně uvádí, že opravu výše daně lze provést v případě, že plátce, vůči kterému má věřitel pohledávku, se nachází v insolvenčním řízení a insolvenční soud rozhodl
o prohlášení konkursu
na majetek dlužníka.
V rámci restrukturalizace dochází k prominutí části dluhů dlužníka. V reorganizačním plánu se tedy uvádí, o jakou část se pohledávka věřitele snižuje. Neboli z pohledu ZDPH, o jakou hodnotu se snižuje základ daně po dni uskutečnění zdanitelného plnění, čímž se dostáváme do § 42 odst. 1 písm. b) ZDPH, u kterého plátce daně opravuje základ a výši daně. Pokud ovšem plátce svoji pohledávku vůči dlužníkovi do insolvenčního řízení řádně nepřihlásil, a ta proto není uvedena v reorganizačním

Související dokumenty

Zákony

235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty