Specifika DPH u osobní letecké přepravy z pohledu letecké společnosti

Vydáno: 11 minut čtení

Provozování osobní letecké přepravy leteckými společnostmi má z pohledu daně z přidané hodnoty několik specifik, se kterými se v článku blíže seznámíme.

Specifika DPH u osobní letecké přepravy z pohledu letecké společnosti
Bc.
Zuzana
Bartůšková
 
Místo plnění u přepravy osob
Ustanovení § 10a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“), stanoví, že místem plnění při poskytnutí služby přepravy osob je místo, kde se příslušný úsek přepravy uskutečňuje. Tato úprava vychází z čl. 48 Směrnice Rady 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty kde je řečeno, že „
místem poskytnutí služby přepravy cestujících je místo, kde se přeprava uskutečňuje, podle pokryté přepravní vzdálenosti.“
Z toho vyplývá, že v rámci jednoho mezinárodního letu máme hned několik míst plnění, a to v každém státě, přes který se letí.
 
Vnitrostátní letecká přeprava osob
Vnitrostátní letecká přeprava osob se zdaňuje ve státě, ve kterém let probíhá, a to v souladu s legislativou daného státu. Vnitrostátní letecká hromadná pravidelná doprava cestujících a jejich zavazadel na území České republiky (dále jen „ČR“) podléhá první snížené sazbě daně, tj. 15% dani (viz