Bc. Zuzana Bartůšková

Živnostník je v prvním pásmu paušální daně. Za měsíc tržby překročí 1 500 000 Kč. Jaký bude dál postup? Musí začít platit vyšší daň, která je pro druhou skupinu? Musí to nějak hlásit na finanční úřad? 
Vydáno: 18. 07. 2024
Moje dcera ukončila bakalářské studium na VŠ, které úspěšně završila složením bakalářské zkoušky, a to dne 6. 6. 2024. Ve studiu již nebude pokračovat. Prosím o informaci, do kdy / do jakého měsíce je z pohledu sociálního a zdravotního pojištění ještě považována za studenta, za kterého hradí pojistné stát? 
Vydáno: 19. 06. 2024
Jak správně evidovat přijatou fakturu za náhradní díly, které neprošly přes náš sklad a byly od subdodavatele dodány rovnou zákazníkovi. Stačí přijatou fakturu zakázkově evidovat a zaúčtovat na účet 542 a vyfakturovat 642, bez příjemky a výdejky dílů?
Vydáno: 19. 06. 2024
Fyzická osoba si v roce 2010 pořídila nemovitost-areál (soubor staveb a pozemky) ze které měl příjmy podle § 9 Příjmy z pronájmu. V roce 2023 nemovitost prodala. Po celou dobu vlastnictví byly uplatňovány odpisy jako daňový výdaj. Je prodej nemovitosti osvobozen podle § 4 zákona o daních z příjmů?
Vydáno: 14. 06. 2024
V letošním roce slavíme 30 let od založení a pořádáme pro zákazníky reklamní akci spojenou s kulturním programem (vystoupí kapely, fotograf, kameraman, catering.....), dále budeme pro zákazníky zajišťovat i ubytování, které jim budeme platit. Jak máme o této akci (jednotlivých nákladech účtovat) a jak je to s uplatněním odpočtu DPH? 
Vydáno: 14. 06. 2024
Jak správně účtovat různé poplatky? Z ČÚS mi to není zcela jasné, v odborné literatuře jsem četla různé názory, možná něco z toho může být na rozhodnutí účetní jednotky, případně na zvyklostech účtování, ale to si chci právě zde ověřit. Jedná se mi zejména o tyto poplatky: poplatek za výpisy z rejstříků, poplatek za vidimaci, konverzi a legalizaci dokladů, dále rozhlasové poplatky, dálniční poplatky (v tuzemsku + v cizině), poplatek za převod auta, poplatek za upomínku, a jaký má být protiúčet u rozhlasových a dálničních poplatků?
Vydáno: 14. 06. 2024
Jsem OSVČ, účetní s jedním zaměstnancem. Blíží se mi důchodový věk, chtěla bych od 2025 přejít na paušální výdaje a přestat zaměstnávat zaměstnance. Jak by to bylo nejlepší provést, když: 1. k 31.12.2024 vyfakturuji zpracování účta za 4Q/2024, všechny tyto pohledávky budou tedy ke konci roku neuhrazené. 2. zaměstnankyně ještě bude zpracovávat v 01,02/2025 účto za 4Q/2024 a bude dělat uzávěrky a daňová přiznání 2024. Bylo by možné v rámci dodatečného přiznání roku 2024 dodanit všechny tyto pohledávky a zároveň daňový základ snížit o mzdy za leden a únor/2025, které se vztahují k dodaňovaným příjmům 2024? Zaměstnankyně by pracovala do 28.2.2025 a mzdy bych dala jako položku snižující DZ v dodatečném přiznání roku 2024 a v roce 2025 by již byly nedaňové (to bych již uplatňovala paušální výdaje).
Vydáno: 11. 06. 2024
Klient, právnická osoba, plátce DPH, Obdržel fakturu od Google. Text na faktuře je: Faktura za platbu předem. Platba předem - ve výši 40 000 Kč. DPH (0 %), Celková částka 40 000 Kč. Jak to bude s DPH a účtováním? 
Vydáno: 05. 06. 2024
Společnost s r. o. poskytuje dle smlouvy obratový bonus svému odběrateli. V roce 2023 byl odběrateli vystaven dobropis na obratový bonus (MD 311/D 604). V roce 2022 byl zaúčtován očekávaný bonus za rok 2022 (přesná částka již byla známa) na účty MD 388/D 604. Nyní bylo zjištěno, že očekávaný bonus byl v roce 2022 zaúčtován chybně, a to s plusem, místo s minusem. Jedná se o nevýznamnou částku. Jak tuto chybu napravit – můžeme účtovat rovnou MD 428/D 388? Nemusíme podávat dodatečné DPPO, když opravou dochází ke snížení výnosů roku 2022?
Vydáno: 04. 06. 2024
Zaměstnanec z důvodu těžké životní situace rozhodl založit sbírku (darujeme.cz). Může společnost na tuto sbírku přispět a odečíst takový dar od DPPO? Společnost dostane potvrzení od české charity. Bude se jednat o příjem podle § 6 ZDP u zaměstnance?
Vydáno: 27. 05. 2024
Společnost s r. o. vznikla 20. 12. 2022. Zvolili jsme si delší účetní období a nyní jsme podávali DAP za zdaňovací období od 20. 12. 2022 do 31. 12. 2023. V roce 2022 byla zahajovací rozvaha 701-411, 221-701 ve výši 1 000 Kč. Program nám toto dal do výkazu Rozvahy do běžného období. Ve výkazu Rozvahy za minulé účetní období jsou nuly. Je to tatko akceptovatelné?
Vydáno: 27. 05. 2024
V s.r.o. zemřel zaměstnanec. Firma by chtěla dobrovolně poskytnout jeho rodině určitou peněžitou částku - např. 100.000,- Kč. Jak by se toto řešilo daňově?
Vydáno: 20. 05. 2024
Je nějaká možnost daňové uznatelnosti plateb školného, a to v případě, že zaměstnavatel u zaměstnance požaduje magisterskou úroveň na příslušné (systemizované) místo. Zatím má jen bakaláře a pracuje tam tedy na výjimku § 178a odst. 2 písm. c) podle zákona č. 234/2014 Sb. Školné v právě studovaném magisterském programu si zaměstnanec platí sám. Je možnost uznat tyto splátky školného v daňovém přiznání fyzické osoby? 
Vydáno: 14. 05. 2024
V podvojném účetnictví vedeme soubor nakoupených pohledávek za dlužníky, které jsou vymáhány exekutory. Pohledávky jsou pořízeny před 31. 12. 2003. V roce 2023 došlo k zastavení těchto exekucí (došlo k oddlužení dlužníků), pohledávky tedy zanikly. Bude odpis těchto nakoupených pohledávek vzniklých před 31. 12. 2003 daňově uznatelný? K pohledávkám se většinou netvořily opravné položky, pouze k některým, a to nedaňově.
Vydáno: 13. 05. 2024
Fyzická osoba OSVČ je identifikovanou osobou z důvodu reklam na facebooku. Chtěla bych se zeptat, zda vyměřená uhrazená DPH bude v daňové evidenci daňovým nákladem? 
Vydáno: 10. 05. 2024
jednatel firmy koupil za 2.000,- Kč šrouby na opravu plotu firemní nemovitosti. Doklad, který mu v obchodě vystavili zní "železářské zboží". Není zde zmínka o počtu kusů ani specifikovaný typ šroubů. Ostatní náležitosti jako Cena bez DPH, DPH a údaje o dodavateli doklad obsahuje. Lze tento doklad akceptovat jako daňově uznatelný nebo je potřeba, aby obchod vystavil doklad s přesně rozepsanou položkou?
Vydáno: 06. 05. 2024
Mám příjmy ze zaměstnání a příjmy dle § 7 ve výši 19 000 Kč. Podle zákona nemám povinnost podávat daňové přiznání. Protože mám ale odpočty na dani, mohu podat daňové přiznání a nemám povinnost přiznávat příjmy z podnikání? Nebo automaticky podáním daňového přiznání musím přiznat i příjmy z §7. V zaměstnání mi již zúčtování neudělají.
Vydáno: 11. 04. 2024
OSVČ plátce DPH v r. 2023 uplatnila výdaje paušálem (DPFO odevzdáno), ale za rok 2024 chce přejít na uplatnění skutečných výdajů. K 31. 12. 2023 měla neuhrazené pohledávky ve výši 1,2 mil. Kč. Pokud by nyní podala dodatečné přiznání, tak by se jí i zvýšily zálohy na DPFO z původních 125 000/čtvrtletí na 160 000/čtvrtletí. Uvažuji správně, že když dodatečné přiznání podá až po skončení r. 2024 a jen doplatí daň za dodatečné přiznání, vyhne se tak zvýšeným zálohám na DPFO? Uplatnění skutečných výdajů pro ni v r. 2024 bude výhodnější, daňová povinnost bude nižší než za rok 2023, tak by zbytečně hradila vysoké zálohy a měla vázané finanční prostředky, které by jí pak musel FÚ vracet. 
Vydáno: 08. 04. 2024
OSVČ má tři automobily. U jednoho by uplatňovala paušální výdaje 5 000 Kč měsíčně a u zbylých dvou bude uplatňovat skutečné výdaje. Je to možné? Může uplatnit paušální výdaje jen u jednoho auta. Nemusí postupovat u všech třech aut stejným způsobem (tedy u všech třech paušální výdaje)?
Vydáno: 08. 04. 2024
Poplatník v roce 2023 přešel z uplatňování výdajů paušálem ve výši 60% na režim paušální daně. V souvislostí tímto přechodem bude podáno dodatečné daňové přiznání na daň z příjmů FO. V evidenci poplatníka je k 31.12.2022 vykázána pohledávka z obchodních vztahů. Předpokládám, že tuto pohledávku bude potřeba v rámci dodatečného daňového přiznání k dani z příjmů FO za rok 2022 dodanit (bez ohledu na to, zda byla v roce 2023 uhrazena či nikoliv), přičemž není možné uplatnit k této pohledávce žádné související výdaje. Současně předpokládám, že bude potřeba podat i opravný přehled k pojistnému na sociální zabezpečení. Bude současně nutné podat i opravný přehled k pojistnému na zdravotní pojištění, případně v jakých termínech? 
Vydáno: 02. 04. 2024