Legislativní novinky k 6. 1. 2019

Vydáno: 6 minut čtení

Rok 2018 uplynul jako voda a my vás vítáme u prvních letošních legislativních novinek, které vám budeme stejně jako v minulých letech každý měsíc přinášet. Již nyní je zřejmé, že se v letošním roce rozhodně nudit nebudeme. V dohledné době nás čeká přijetí daňového balíčku a z toho vyplývající uvedení přijatých změn do praxe. A daňovým balíčkem to zcela určitě nekončí. Přejme si proto, aby těchto změn bylo co nejméně a aby nám co nejméně komplikovaly život.

Legislativní novinky k 6. 1. 2019
Ing.
Jan
Brantl,
Brantl & Partners, s.r.o.
 
Aktuálně k daňovému balíčku
Bezprostředně před Vánocemi, dne 21. 12. 2018, schválila Poslanecká sněmovna ve třetím čtení tzv. daňový balíček, který významným způsobem novelizuje celou řadu daňových přepisů. O hlavních oblastech, které jsou daňovým balíčkem novelizovány, jsme informovali v předchozích číslech časopisu. Dle informací uvedených na webu Poslanecké sněmovny jsou v současné době zapracovávány pozměňovací návrhy přijaté ve třetím čtení. Následně bude Poslaneckou sněmovnou schválené znění daňového balíčku postoupeno k projednání Senátu. S ohledem na vývoj legislativního procesu nastane účinnost většiny změn v průběhu roku 2019, nicméně řada změn naby