Zvláštní režimy

Vydáno: 16 minut čtení

Zákon č. 235/2004 Sb. , o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH “), obsahuje několik ustanovení týkajících se zvláštních režimů. Nejčastěji se s nimi setkáme u obchodníků s použitým zbožím, konkrétně u prodejců ojetých aut, a pak u cestovních kanceláří, na které se vztahuje zvláštní režim pro cestovní služby. A v čem ona zvláštnost těchto režimů spočívá? Na rozdíl od běžného zdanění úplaty se u těchto nejčastějších zvláš

Zvláštní režimy
Ing.
Petr
Vondraš,
Zvláštní režim pro cestovní službu (§ 89 ZDPH)
Tento režim je povinný pro poskytovatele cestovní služby, který jedná se zákazníkem vlastním jménem. Tímto poskytovatelem je osoba povinná k dani, která poskytuje zákazníkovi cestovní službu. Tou je služba, která zahrnuje kombinace služeb cestovního ruchu a popřípadě zboží, pokud jsou jednotlivé služby cestovního ruchu a zboží nakoupené od jiných osob povinných k dani. Poskytnutí cestovní služby se považuje za poskytnutí jedné služby, přestože k uskutečnění cestovní služby se využije více služeb cestovního ruchu a popřípadě zboží nakoupené od jiných osob povinných k dani; za cestovní službu se považuje i poskytnutí služby zákazníkovi, která zahrnuje pouze jednu nakoupenou službu cestovního ruchu ubytování nebo dopravy osob.
Službou cestovního ruchu je podle zákona č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, ve znění pozdějších předpisů:
a)
doprava zákazníka,
b)
ubytování, které není součástí dopravy a není určeno k účelům bydlení,
c)
nájem automobilu, motocyklu nebo jiného motorového vozidla, nebo
d)
jiná služba z oblasti cestovního ruchu, která není ze své podstaty součástí některé ze služeb cestovního ruchu uvedených v písmenu a), b) nebo c), zejména prod