Legislativní novinky k 31. 10. 2018

Vydáno: 5 minut čtení

V předchozích několika legislativních novinkách jsme se věnovali navrhovaným změnám daňových předpisů, které měly přinést novou úpravu s účinností od 1. 1. 2019. Nyní, s ohledem na to, že navržený balíček změn daňových předpisů, tedy sněmovní tisk 206, stále čeká na své druhé čtení v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR, které proběhne 8. 11. 2018, je krajně nepravděpodobné, že do data plánované účinnosti novela projde celým legislativním procesem.

Legislativní novinky k 31. 10. 2018
Ing.
Milena
Drábová,
Brantl & Partners, s.r.o.
Pozměňovací návrh, který by měl účinnost daňového balíčku modifikovat, sice ještě nebyl na stránkách www.psp.cz zveřejněn, ale dle nám dostupných informací je již připravován s tím, že by se účinnost měla v oblasti DPH v zásadě posunout u t