Legislativní novinky k 2. 9. 2018

Vydáno: 6 minut čtení

V minulém čísle jsme se mimo jiné zabývali připravovaným daňovým balíčkem, který obsahuje návrh změn daňových zákonů, jež by měly být účinné od roku 2019. Projednávání těchto změn by mělo být na programu schůze Poslanecké sněmovny, která je svolána na 11. 9. 2018. V tomto příspěvku navážeme na předchozí článek a budeme se tentokrát zabývat změnami zákona o dani z přidané hodnoty . V další části článku pak mimo jiné stručně zmíníme aktuální informaci z dílny Finanční správy k možnosti opravy základu daně z přidané hodnoty u pohledávek za dlužníkem podléhajícím reorganizačnímu plánu.

Legislativní novinky k 2. 9. 2018
Ing.
Jan
Brantl,
Brantl & Partners, s.r.o.
Navrhovaná novela zákona o dani z přidané hodnoty (zákon č. 235/2004 Sb.), která je k dispozici na webu Poslanecké sn