Otázky a odpovědi: Vklad nemovité věci, prodej nemovité věci - účet 413

Vydáno: 1 minuta čtení

Jednatel společnosti s. r. o. vložil v roce 2016 do společnosti nemovitou věc v hodnotě 820 000 Kč, zaúčtováno MD 022/D 413. V roce 2017 nemovitou věc prodal za 1 920 000 Kč. Je možno snížit účet 413 o 820 000 Kč, nebo musí zůstat ve stejné výši?

Otázky a odpovědi: Vklad nemovité věci, prodej nemovité věci – účet 413
Ing.
Ivana
Pilařová
Odpověď:
Přijetí příplatku mimo základní
kapitál
a prodej budovy, která byla oním nepeněžním příplatkem, nemá spolu nic společného. Prodej budovy je jedna věc, která se proúčtuje výsledkově, druhá věc je skutečnost, že společnost má stále přijatý příplatek mimo základní
kapitál
, se kterým ve vlastních zdrojích může dále nakládat, případně ho společníkovi i vrátit. Struktura vlastního kapitálu se nemění, došlo pouze ke změně v aktivech – budova se proměnila na pohledávku, a ta se poté promění na peníze. Účet 413 zůstane beze změny.
Mohli bychom použít analogii peněžního příplatku mimo základní
kapitál
. V momentě utracení peněz, které byly jako příplatek mimo základní
kapitál
poskytnuty, také nedochází k účtování na účty vlastního kapitálu.
Zdroj: Odborný portál DAUC.cz, 2018.

Související dokumenty