Otázky a odpovědi: Půjčka mezi personálně spojenými s. r. o.

Vydáno: 2 minuty čtení

Společnost A půjčila na obvyklý úrok 140 % diskontní sazby společnosti B v r. 2015 a v r. 2016 dvě půjčky, které jí měla společnost B do konce r. 2016 splatit. V r. 2016 splatila pouze úrok a malou část půjčky r. 2015. Nyní však společnost B utlumila svojí činnost, nemá z čeho půjčky splatit (má záporný vlastní kapitál) a společnost A se rozhodla, že půjčky nebude na společnosti B vymáhat. Jaký to bude mít daňový dopad u společnosti A a jak neuhrazenou půjčku proúčtovat? Bude to mít nějaký daňový dopad i u společnosti B? Upozorňuji, že se jedná o dvě společnosti, které mají společného jednoho ze dvou jednatelů.

Otázky a odpovědi: Půjčka mezi personálně spojenými s. r. o.
Ing.
Ivana
Pilařová
Odpověď:
Na úvod je potřeba zdůraznit, že úrok ve výši 140 % diskontní sazby ČNB již mnoho let není považován za „obvyklou“ úrokovou míru při poskytování zápůjček mezi spojenými osobami. Obvyklou úrokovou míru je třeba vždy znovu zjišťovat při každém poskytnutí nové zápůjčky jako úrokovou míru obvyklou v místě a čase v případě, že by si dlužník chtěl zapůjčit prostředky u jiné nespojené osoby za stejných podmínek (výše zápůjčky, splatnost, zajištění) jako od osoby spojené.
Pokud věřitel dlužníkovi promine závazkový vztah (dluh v podobě zápůjčky), dojde k jeho zániku. Právně zaniklé závazky (vznikají na straně dlužníka) se zaúčtují na základě prominutí závazku do výnosů. Takto vzniklý výnos je součástí základu daně z příjmů právnických osob na straně dlužníka.
Z pohledu věřitele se jedná o odpis pohledávky z důvodu jejího právního zániku. Takto vzniklý náklad není pro nesplnění podmínek § 24 odst. 2 písm. y) ZDP daňově účinný.
Zdroj: Odborný portál DAUC.cz, 2018.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů