Otázky a odpovědi: Opravná položka k pohledávce

Vydáno: 1 minuta čtení

Máme neuhrazenou pohledávku, na kterou bychom chtěli tvořit opravnou položku. Pohledávka je v zahraniční měně. Na jakou částku se tvoří opravná položka, pokud je vystavená faktura v EUR zaúčtována kursem toho dne (listopad)? Na konci roku byla přeceněna kursem ČNB k 31. 12. Tvoří se opravná položka na původní částku anebo na částku po přecenění?

Otázky a odpovědi: Opravná položka k pohledávce
Ing.
Ivana
Pilařová
Odpověď:
Opravnou položku k cizoměnové pohledávce tvoříme k rozvahové hodnotě pohledávky - tj. k takové částce, kterou je k datu tvorby opravné položky pohledávka oceněna. Pokud ji tvoříte k rozvahovému dni, jedná se o hodnotu pohledávky přepočtenou kursem k rozvahovému dni.
Pokud i k dalšímu rozvahovému dni následujícího účetního období nebude pohledávka uhrazena, přepočte se aktuálním kursem ČNB k rozvahovému dni jak hodnota cizoměnové pohledávky, tak i hodnota opravné položky k ní.
Zdroj: Odborný portál DAUC.cz, 2018.

Související dokumenty