Otázky a odpovědi: Fakturace přepravného - služby související s vývozem a dovozem zboží

Vydáno: 1 minuta čtení

Český dopravce, plátce DPH, uskutečňuje přepravy související s vývozem a dovozem zboží (nejčastěji CZ–CH, CH–CZ). Tyto přepravy dosud fakturoval v režimu osvobození podle § 69 zákona o DPH a uváděl na řádek 26 přiznání k DPH. Od 1. 3. 2018 musí dopravce respektovat nový výklad tohoto zákona, který je zveřejněný na stránkách Finanční správy. Jak má správně český dopravce fakturovat přepravu z CZ do CH spediční firmě - plátce DPH se sídlem v Německu? Spedice není vývozce, dovozce, odesílatel ani příjemce zboží. Jak má správně český dopravce fakturovat přepravu z CH do CZ spediční firmě – plátci DPH, která má sídlo v Rakousku? Tato spedice rovněž není vývozce, dovozce, odesílatel ani příjemce zboží.

Otázky a odpovědi: Fakturace přepravného – služby související s vývozem a dovozem zboží
Ing.
Ladislav
Pitner
Odpověď:
1.
V případě přepravy zboží z CZ do CH spediční firmě je třeba podle výkladu GFŘ uplatnit daň, tuto přepravu, kde není přímý vztah mezi poskytovatelem služeb a vývozcem, nelze od daně osvobodit.
2.
Při dovozu zboží z CH do CZ lze osvobození od daně uplatnit, a to bez přímého vztahu mezi poskytovatelem služby a dovozcem za podmínky, že hodnota této služby bude zahrnuta do základu daně při dovozu zboží.
Zdroj: Odborný portál DAUC.cz, 2018.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty