Otázky a odpovědi: Rozdíly dat v elektronické evidenci tržeb

Vydáno: 1 minuta čtení

Klientka (FO, vede daňovou evidenci, plátce DPH, prodejny potravin) mi přinesla přehled/rozpis rozdílů dat za jednotlivá období 2017 v EET. Rozdíl je cca 14 položek v celkové částce 1 275 Kč. Mám podat za jednotlivá období dodatečné přiznání k DPH a následné kontrolní hlášení? Jedná se o rozdíly u eKasy od firmy O2 Czech republic.

Otázky a odpovědi: Rozdíly dat v elektronické evidenci tržeb
Ing.
Ivana
Pilařová
 
ODPOVĚĎ:
Přestože se jedná o malou částku; je nutné zjistit, co je chybně, zda:
a)
evidence EET, kde jsou položky navíc, nebo
b)
daňová evidence a DPH, kde naopak tyto ve skutečnosti přijaté částky chybí.
Od toho se také odvíjí způsob opravy:
a)
Pokud je v EET nesprávně vykázáno cokoliv, je vhodné toto stornovat minusovou položkou. Poté budou obě evidence navazovat.
b)
Pokud je evidence EET správně, pak je nutné podat dodatečné daňové přiznání a následné kontrolní hlášení na období, ve kterém tyto částky chybí.
Vzhledem k tomu, že skutečnost je jen jedna, musí tyto evidence v daňové evidenci (nikoliv pak v účetnictví) na sebe navazovat.
Zdroj: Odborný portál DAUC.cz, 2018.

Související dokumenty