Otázky a odpovědi: Půjčka zaměstnanci

Vydáno: 1 minuta čtení

Akciová společnost půjčí svému statutárnímu řediteli a zaměstnanci 200 000 Kč. Byl sjednán běžný úrok. Jak se bude toto účtovat ve společnosti a jaké z toho plynou daňové povinnosti pro společnost a eventuálně i zaměstnance?

Otázky a odpovědi: Půjčka zaměstnanci
Ing.
Ivana
Pilařová
 
ODPOVĚĎ:
Jedná se o běžný vztah sjednaný na úrovni běžných cen, z něhož neplyne žádná anomálie. Společnost bude účtovat o úrokových výnosech podle zásady časové a věcné souvislosti a vůči zaměstnanci jí bude vznikat pohledávka z titulu těchto úroků (MD 335/D 662). Ve lhůtě stanovené smlouvou dojde k inkasu úroků od zaměstnance a zániku této pohledávky (MD 221/D 335, MD 211/D 335).
Výnosový úrok společnosti je zdanitelný v momentě jeho zaúčtování, z pohledu DPH se bude jednat o plnění, které je od daně osvobozené (řádek 50 daňového přiznání k DPH). Z pohledu zaměstnance nevzniká žádný daňový dopad.
Zdroj: Odborný portál DAUC.cz, 2018.

Související dokumenty