Využití účtování o nedokončené výrobě pro řízení

Vydáno: 13 minut čtení

Účtujete pro výrobní firmy, které vyhodnocují měsíčně výsledek hospodaření? Připomínají-li meziměsíční rozdíly v ziskovosti jízdu na horské dráze, příčinou může být nesprávně uchopené nebo zcela nevyužívané účtování o nedokončené výrobě. Výhody správného účtování o nedokončené výrobě jsou nesporné. V článku chceme poukázat zejména na přínos spočívající v reálném pohledu na měsíční hospodaření firmy.

Využití účtování o nedokončené výrobě pro řízení
Ing.
Pavlína
Vančurová,
Ph.D.,
Ing.
Eleonora
Kučerová,
PADIA, s.r.o.
 
Tři vzájemně provázané pohledy na hospodaření firmy
Zásoby jsou ve výrobních firmách neustále v pohybu. Progresivní firmy hledají cesty k optimalizaci mezi svými skladovými zásobami a plynulým chodem výroby a prodeje s cílem zlepšení ekonomických výsledků firmy. Na našich školeních o controllingu opakujeme, že i úspěšná firma může být ještě úspěšnější. Ekonomický úspěch firem lze měřit hodnotově, kdy v centru pozornosti stojí růst hodnoty firmy a zvětšování účetního bohatství firmy, účetně jde o hodnotu vlastního kapitálu. Úspěchem pro podnikatele je však rovněž schopnost firmy
generovat
peníze za účelem zajištění nejen krátkodobé solventnosti firmy, ale také dlouhodobé prosperity a finanční stability. Účetnictví na ekonomický úspěch nebo neúspěch firem nahlíží především z pohledu tvorby kladného nebo záporného výsledku hospodaření. Uvedené tři navzájem provázané pohledy na ekonomiku firmy lze schematicky vyjádřit trojúhelníkem finančního řízení (obr. 1).

Související dokumenty