Zasílání zboží

Vydáno: 15 minut čtení

Při zasílání zboží je nejdůležitější sledovat hodnotu zboží zasílaného do konkrétních členských států Evropské unie. Překročení limitu znamená přesun místa zdanění z domovského státu odesílatele do státu příjemce a s tím související povinnosti vůči daňové správě ve státě příjemce.

Zasílání zboží
Ing.
Petr
Vondraš,
Moore Stephens s.r.o.
 
Kdy se jedná o zasílání
Podle § 8 odst. 4 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“), se o zasílání zboží jedná v případě, kdy jsou splněny následující tři podmínky:
1.
Jde o dodání zboží mezi členskými státy, pokud odesílatelem zboží je osoba povinná k dani, nebo jí zmocněná třetí osoba.
2.
Zboží je dodáno osobě, pro kterou pořízení zboží v členském státě ukončení odeslání nebo přepravy není předmětem daně.
3.
Nejedná se o dodání nového dopravního prostředku, dodání zboží s instalací/montáží, nebo dodání použitého zboží, uměleckého díla a sběratelského předmětu ve zvláštním režimu.
V prvním bodě je potřeba si povšimnout podmínky, že odesílatelem je osoba povinná k dani. Tedy i osoba, která ještě není plátcem, musí sledovat limit, po jehož překročení začnou dodávky podléhat zdanění ve státě, kam je zboží zasíláno. To souvisí s určením místa zdanění u zasílání. Základním místem zdanění je stát, kde přeprava zasílaného zboží končí. Nicméně ZDPH v souladu se Směrnicí EU 2006/112 (dále jen „Směrnice“) umožňuje zdaňovat zasílání ve státě, kde přeprava zboží začíná. Tato výjimka je možná jen do dosažení limitu 100 000 eur nebo 35 000 eur nebo ekvivalentu této částky v měně daného státu. Nižší limit si podle Směrnice mohly zvol