EET - pronájem nemovité věci

Vydáno: 2 minuty čtení

Podléhají platby za pronájem nemovitých věcí placené v hotovosti EET?

EET – pronájem nemovité věci
Ing.
Petra
Konderlová
ODPOVĚĎ:
Dle § 6 zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, je rozhodným příjmem příjem poplatníka fyzické nebo právnické osoby z činností, která je podnikáním. Pokud jste tedy fyzická osoba a pronájem dané nemovité věci zdaňujete dle § 9 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“), pak tržbu v hotovosti za pronájem nemovité věci neevidujete v systému EET. Pokud však pronájem této nemovité věci zdaňujete jako příjem z podnikatelské činnosti dle § 7 ZDP, pak tento příjem evidenci EET podléhá.
Pokud jste právnickou osobou, která pronajímá nemovitou věc, pak tyto příjmy za pronájem v hotovosti podléhají evidenci EET vždy.
Výjimkou je tedy, pokud jde o dlouhodobý pronájem nemovité věci v soukromí bez poskytování služeb, tedy pokud dlouhodobě pronajímáte rodinný dům, zařízené nebo nezařízené byty nebo apartmány určené k bydlení v soukromí, tak se tyto tržby neevidují dle EET. Příjmy z pronájmu jsou totiž z režimu zákona o EET vyňaty, pokud tyto služby nejsou přímo předmětem vaší podnikatelské činnosti.
Zdroj: Odborný portál DAUC.cz, 2018.