Poskytování stravování zaměstnancům

Vydáno: 15 minut čtení

V následujícím příspěvku bychom se věnovali problematice poskytování stravování zaměstnancům na pracovišti, nejběžnějším případem poskytování stravování zaměstnancům je závodní stravování, na které bychom se zaměřili především.

Poskytování stravování zaměstnancům
Ing.
Zdeněk
Morávek,
daňový poradce
 
Právní úprava
Základní právní úpravou závodního stravování je
ustanovení § 236 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákoník práce“). Předně je nutné zdůraznit, že § 236 odst. 1 zákoníku práce stanoví jako povinnost zaměstnavatele zaměstnancům stravování umožnit, nikoliv zajistit či jinak poskytovat. Povinnost umožnit zaměstnancům stravování může zaměstnavatel splnit mnoha způsoby, předně rozvržením pracovní doby s odpovídající přestávkou na oběd, ale také například provozováním jídelny, kantýny či obchodu s potravinami a občerstvením, umístěním jídelních automatů, poskytnutím stravenek atd.
Povinnost umožnit stravování nemá zaměstnavatel vůči zaměstnancům vyslaným na pracovní cestu, je tomu tak proto, že tito zaměstnanci jsou v tomto ohledu zabezpečeni cestovními náhradami, konkrétně stravným.
Poskytování stravování je možné dohodnout v kolektivní smlouvě nebo stanovit ve vnitřním předpisu. Zároveň mohou být dohodnuty nebo stanoveny další podmínky pro vznik práva na toto stravování a výše finančního příspěvku zaměstnavatele, jakož i bližší vymezení okruhu zaměstnanců, kterým se stravování poskytuje, organizace stravování, způsob jeho provádění a financování zaměstnavatelem, nejsou-li tyto záležitosti upraveny pro určený okruh zaměstnavatelů zvláštním právním předpisem.