Legislativní novinky k 5. 2. 2018

Vydáno: 7 minut čtení

Orientace v neustále se měnícím legislativním prostředí je mnohdy nadlidský úkon a sledování aktuálních změn by časově vyplnilo většinu dne. Pro usnadnění v přehledu novinek bychom tak v rámci našeho dalšího příspěvku čtenářům rádi poskytli informace týkající se například novely účetních předpisů, která je v účinnosti od 1. 1. 2018, nebo závěrů, jež vyplynuly ze stanovisek Generálního finančního ředitelství k projednávaným příspěvkům v rámci Koordinačních výborů.

Legislativní novinky k 5. 2. 2018
Ing.
Lenka
Froschová,
Brantl & Partners, s.r.o.
 
Novela účetních předpisů
Pro účetní období započaté od 1. 1. 2018 platí znění novely vyhlášky č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví (dále jen „“), která byla zveřejněna ve Sbírce zákonů dne 15. 12. 2017. Novela prováděcí vyhlášky k