Náklady na zpracování žádosti o přidělení dotace

Vydáno: 2 minuty čtení

Fyzická osoba, soukromý zemědělec, vede daňovou evidenci a je plátcem DPH. Dostává mj. dotace na investiční majetek. Žádosti na dotace jsou zpracovávány firmou v rámci smlouvy na poradenství. Žádosti se někdy vážou k budoucí dotaci, jejíž součástí budou i náklady za zpracování žádosti. Je možné v tomto případě zaevidovat fakturu za zpracování žádosti o dotaci v roce 2016 do daňových výdajů a v dalším období, kdy bude přijata dotace, stejnou částku zaevidovat do daňových příjmů? Popřípadě, jak postupovat? V případě ostatních dotací, kdy výdaje na žádosti nebo výběrová řízení nejsou součástí proplacené dotace, jsme se rozhodli vydat vnitřní směrnici v tom smyslu, že tyto výdaje budou také daňově uznatelné hned při zaplacení a nebudou vstupovat do hodnoty investičního majetku. Postupujeme správně?

Náklady na zpracování žádosti o přidělení dotace
Ing.
Zdeněk