Řešení paušálních výdajů v daňovém přiznání za rok 2017 v příkladech

Vydáno: 22 minut čtení

V následujícím článku si ukážeme na příkladech vhodné řešení poplatníka daně z příjmů fyzických osob při uplatnění paušálních výdajů v daňovém přiznání za rok 2017 v návaznosti na změny v uplatnění paušálních výdajů provedené zákonem č. 170/2017 Sb.

Řešení paušálních výdajů v daňovém přiznání za rok 2017 v příkladech
Ing.
Ivan
Macháček
 
Připomenutí podmínek uplatnění paušálních výdajů
Paušální výdaje může uplatnit poplatník daně z příjmů fyzických osob s
příjmy ze samostatné činnosti vymezené v § 7 odst. 1 písm. a) až c) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“) a § 7 odst. 2 ZDP, tedy poplatník s příjmy:
ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství [§ 7 odst. 1 písm. a) ZDP],
ze živnostenského podnikání [§ 7 odst. 1 písm. b) ZDP],
z jiného podnikání, ke kterému je potřeba podnikatelské oprávnění [§ 7 odst. 1 písm. c) ZDP],
ze samostatné činnosti vymezené v § 7 odst. 2 ZDP.
K uplatnění paušálních výdajů se rozhodne poplatník především v případě, že jeho skutečné výdaje jsou nižší, než by byly výdaje uplatněné procentem z příjmů.
Pokud má poplatník příjmy dle § 7 odst. 1 písm. d) ZDP (podíl společníka veřejné obchodní společnosti nebo komplementáře komanditní společnosti na zisku) a kromě těchto příjmů má další příjmy podle § 7 odst. 1 písm. a) až c) ZDP a § 7 odst. 2 ZDP, může u těchto dalších příjmů uplatnit paušální výdaje, zatímco k podílu na zisku společníka v. o. s. a komplementáře na k. s. paušální výdaje uplatnit nemůže, i když se jedná o jeden dílčí základ daně dle § 7 ZDP.
Paušální výdaje lze dále uplatnit:
u příjmu z nájmu dle § 9 odst. 4 ZDP,
a dále u příjmu ze zemědělské výroby a lesního a vodního hospodářství, která není provozována podnikatelem a je zdaňována podle § 10 odst. 1 písm. a) ZDP
– podle znění § 10 odst. 4 ZDP