Legislativní novinky k 4. 12. 2017

Vydáno: 7 minut čtení

Předkládaný příspěvek si klade za cíl obeznámit čtenáře s aktualitami, především z oblasti daňové, o kterých informovala Finanční správa na svých webových stránkách. Exkurz do dílčích daňových problematik je doplněn krátkou zmínkou o uzavřených příspěvcích projednávaných v rámci Koordinačního výboru, které jistě přinesou jasnější výklad a budou užitečným vodítkem pro poradce, kteří se ve své praxi s projednávanými oblastmi setkávají.

Legislativní novinky k 4. 12. 2017
Ing.
Lenka
Froschová,
Tax Consultant, Brantl & Partners, s.r.o.
 
Povinné položky kontrolního hlášení
S účinností od 1. 1. 2018 platí novelizované ustanovení § 101d odst. 1 zákona o DPH (zákon č. 235/2004 Sb.), které podrobněji uvádí okruhy povinných položek formuláře kontrolního hlášení. Tato novela nepřináší změnu samotného obsahu, struktury ani požadovaných dat formuláře, ale pouze konkretizaci povinných náležitostí kontrolního hlášení. Kromě obecných náležitostí je plátce DPH povinen ve formuláři uvést: