Osvobození od DPH u třístranného obchodu podle přiřazení přepravy

Vydáno: 18 minut čtení

Soudní dvůr EU ve svém rozhodnutí ze dne 26. 7. 2017 ve věci Toridas potvrdil, že i u dodávek zboží v rámci třístranného obchodu musí být splněna podmínka přiřazení přepravy mezi členskými státy ke konkrétnímu obchodu – této problematice se tento článek blíže věnuje a upozorňuje na rizika, ke kterým může v praxi v daném případě docházet.

Osvobození od DPH u třístranného obchodu podle přiřazení přepravy
Ing.
Pavel
Běhounek
 
Přiřazení přepravy zboží mezi členskými státy jen k jednomu z obchodů
U řetězových dodávek, kdy je zboží prodáváno v řetězci subjektů A – B – C a je přepraveno z členského státu subjektu A přímo do členského státu subjektu B, je třeba se zabývat tím, zda přeprava patří k obchodu mezi subjekty A a B (prvý obchod) anebo mezi subjekty B a C (druhý obchod).
Pokud by přeprava patřila k prvému obchodu,
je tento obchod dodáním zboží s přepravou a u subjektu A mohou být splněny podmínky pro osvobození dodání zboží do jiného členského státu. Současně však nemůže být přeprava přiřazena k druhému obchodu – tento druhý obchod se považuje za dodání zboží bez přepravy. Aby přeprava mohla být přiřazena k prvému obchodu, nemůže mít subjekt C během přepravy právo nakládat se zbožím jako vlastník.
Příklad 1
Přeprava přiřazena k prvému obchodu
Německý plátce A prodává zboží českému plátci B, a ten jej prodává českému plátci C. Zboží je přepraveno přímo z Německa do České republiky českému plátci C. Právo nakládat se zbožím jako vlastník během přepravy má německý plátce A nebo český plátce B.
aspigetpic?section=7&pictype=2&EagriUserAddr=0.0.0.0&Id=8408.jpg
Pokud je přeprava přiřazena k prvému obchodu, tak německý plátce A uskutečnil dodání zboží do jiného členského státu s místem plnění v Německu a český plátce B pořídil zboží z jiného členského státu s místem plnění v ČR. Druhý obchod mezi českými plátci B a C je obchodem bez přepravy, a protože právo nakládat se zbožím jako vlastník převádí v tomto případě plátce B na plátce C v ČR

Související dokumenty

Zákony

235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty