Zdanění lesních pozemků

Vydáno: 5 minut čtení

V následujícím příspěvku bychom chtěli stručně upozornit na čerstvý rozsudek Nejvyššího správního soudu České republiky (dále jen „NSS ČR“), který se týká zdanění lesních pozemků daní z nemovitých věcí a mohl by tedy mít praktický dopad pro zemědělské podnikatele. Úvodem připomeňme, že z úpravy § 2 odst. 2 písm. b) zákona č. 338/1992 Sb. , o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDNV“), vyplývá, že předmětem daně z pozemků nejsou, mimo jiné, lesní pozemky, na nichž se nacházejí lesy ochranné a lesy zvláštního určení. Pokud se ale jedná o pozemky hospodářských lesů, tyto předmětem daně jsou a jsou zdaňovány sazbou daně 0,25 % ze základu daně určeného v souladu s § 5 odst. 2 ZDNV .

Zdanění lesních pozemků
Ing.
Zdeněk
Morávek,
daňový poradce
Upozornit bychom chtěli blíže na
rozhodnutí NSS ČR sp. zn. 9 Afs 289/2016-30 ze dne 1. 6. 2017.
Předmětem sporu je otázka, zda má rozhodnutí dle § 8 odst. 3 zákona č. 289/1995 Sb.