Legislativní novinky k 1. 9. 2017

Vydáno: 8 minut čtení

Astronomické léto se pomalu ale jistě blíží ke svému konci, což se však nedá tvrdit v souvislosti s aktivitou zákonodárců. Co se týče množství vydaných informací a novinek, nelze druhou polovinu letních prázdnin jistě označit za „okurkovou sezónu“, a to především v legislativní oblasti daňové. V rámci následujícího přehledu je čtenářům poskytnut průřez aktualitami, jež mohly být za poslední měsíc v rámci monitoringu odvětví odbornou veřejností zaregistrovány.

Legislativní novinky k 1. 9. 2017
Ing.
Lenka
Froschová,
Tax Consultant, Brantl & Partners, s.r.o.
 
Tisková zpráva GFŘ k elektronickému podání
Generální finanční ředitelství aktualizovalo k 1. 8. 2017 seznam podání, na která se hledí jako na podání bez vady, jsou-li učiněna jinak než elektronicky, ačkoliv měla být učiněna elektronicky, a to v souladu s § 74 odst. 4 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „“). Správce daně takové podání zpracuje, avšak dle § 247a DŘ automaticky ulo