Registrace a její zrušení v zákoně o DPH

Vydáno: 16 minut čtení

Každá osoba povinná k dani se může stát plátcem daně z přidané hodnoty (DPH) buď dobrovolně, anebo ze zákona. V řadě případů se ale ze zákona nestává plnohodnotným plátcem DPH, ale jen tzv. identifikovanou osobou. Co je oním zákonným důvodem vzniku plátcovství? Kdy se podnikatel stane jen identifikovanou osobou? Na co má jako čerstvý plátce DPH nárok? A naopak, jaké jsou povinnosti plátce DPH při zrušení registrace? Nejen na tyto otázky vám odpoví následující příspěvek.

Registrace a její zrušení v zákoně o DPH
Ing.
Petr
Vondraš,
Moore Stephens s. r. o.
 
Zákonný vznik plátcovství
Nejčastěji se stane osoba povinná k dani se sídlem v tuzemsku plátcem, když za období 12 bezprostředně předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců přesáhne obrat 1 mil. Kč. Výjimkou je osoba povinná k dani, která uskutečňuje jen osvobozená plnění bez nároku na odpočet [§ 6 odst. 1 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “zákon o DPH”].
Osobou povinnou k dani je každá fyzická nebo právnická osoba, která samostatně uskutečňuje ekonomickou činnost – zjednodušeně každý podnikatel (§ 5 odst. 1 a 2 zákona o DPH), ale i veřejný subjekt typu obcí, jejich svazků a dalších institucí, pokud tak nečiní v rámci výkonu veřejné správy a nenarušuje svojí činností hospodářskou soutěž.
Příklad 1
Obec Dlouhá Lhota má veškerý příjem do obecního rozpočtu jen z přerozdělení daní a místních poplatků. Její činnost spočívá jen ve výkonu veřejné správy, a proto neuskutečňuje ekonomickou činnost, z níž by se mohla stát plátcem DPH.
Naproti tomu obec Pošumavská má v majetku lesy a obecní prodejnu. Jak prodej dřeva, tak i provozování prodejny jsou ekonomickou činností a po překročení limitu pro regitraci se obec Pošumavská stane dle

Související dokumenty

Zákony

235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty