Otázky a odpovědi: Registrace k DPH při pronájmu nemovitostí, obrat a vazba na daňové přiznání fo

Vydáno: 5 minut čtení

Fyzická osoba vlastní nemovitosti, které pronajímá plátcům i neplátcům DPH, jak nebytové prostory, tak bytové prostory. Příjmy zdaňuje v § 9 ZDP , výdaje uplatňuje skutečné. Za rok 2016 dosáhla příjmů 1 022 000 Kč. Finanční úřad vyzval osobu k registraci k DPH z důvodu překročení obratu 1 mil. Kč, osoba doložila, že uskutečňuje pouze osvobozený pronájem, na to FÚ nejprve tvrdil, že má příjmy i z úroků na účtu, což jsou dle jejich názoru jiné příjmy než příjmy z pronájmu. Pak ale zaujal stanovisko, že úroky na účtu nejsou důvodem k registraci k DPH.

OTÁZKY A ODPOVĚDI: REGISTRACE K DPH PŘI PRONÁJMU NEMOVITOSTÍ, OBRAT A VAZBA NA DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ FO
Ing.
Martin
Děrgel
Ovšem fyzická osoba odevzdala na sběrný dvůr kovový odpad, kde příjem z tohoto odpadu jí byl připsán na účet, jedná se o částku 2 000 Kč, která byla v daňovém přiznání rovněž zahrnuta do příjmů pod § 9 ZDP, neboť si účetní myslela, že je to odpad, který vznikl při výstavbě pronajímané nemovitosti. A FÚ nyní tvrdí, že registrace k DPH musí být proto, že tam byl v roce 2016 k