Samostatné zdanění příjmů fyzických osob z ciziny je zpět

Vydáno: 35 minut čtení

Každý zná nejvyšší horu Krkonoš a Jeseníků, málokdo ale trefí stříbrné a bronzové kopce těchto pohoří. A podobně je to s novinkami zákona č. 586/1992 Sb. , o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP “), od roku 2021. Asi každý si hned vzpomene na pár zásadních top změn – konec zdaňování superhrubých mezd, dvojnásobný limit hmotného majetku, zpětně uplatnění daňové ztráty, mimořádné odpisy nebo finanční leasing na dvanáct, resp. dvacet čtyři měsíců a paušální daň OSVČ. V jejich stínu se ovšem tísní desítky dalších novinek, které se sice týkají méně poplatníků, ovšem jste-li právě vy jedním z nich, pak je samozřejmě jejich význam pro vás mnohem větší. Pokud jste například fyzická osoba pobírající ze zahraničí kapitálové příjmy (a to zejména ty vyšší), nemělo by vám uniknout, že namísto zdanění progresivní vyšší sazbou daně 23 % je můžete samostatně zdanit nižší sazbou 15 %.

Samostatné zdanění příjmů fyzických osob z ciziny je zpět
Ing.
Martin
Děrgel
 
Srážková daň – aneb jak snadno ostříhat hodně ovcí najednou
První kapitola bude jen zdánlivě o jiném tématu… Daně z příjmů fyzických osob dopadají na všechny naše občany a případně i cizince, s čímž je principiálně spjata obtíž správy této daně. Drtivá většina zdaňovaných osob jsou daňoví laici, kteří si ani neuvědomují daňové povinnosti. Bylo by tedy značně komplikované, neefektivní a drahé nutit tuto masu poplatníků přiznávat všechny příjmy formou daňového přiznání. Proto byla pro řadu druhů příjmů zavedena alternativní technika zdanění, která je administrativně vůbec nezatěžuje a současně zefektivňuje výběr daní. Jde o tzv.
srážkovou daň, kterou mají na starosti firmy vyplácející dané příjmy
. Výhodou je, že plátců je podstatně méně než poplatníků a v daních se lépe orientují, což snižuje chybovost a usnadňuje kontrolu berním úřadem. Protože plátce zodpovídá za správné a včasné zdanění příjmů poplatníka – tedy jiné (cizí) osoby – navíc ani nemívá důvod vymýšlet daňovou optimalizaci anebo vyložené podvody ohledně srážkové daně.
Zjednodušeně lze srážkovou daň z příjmů připodobnit systému daně z přidané hodnoty
(„DPH“) v maloobchodě. Tam působí také relativně úzká skupina plátců daně, kteří musejí přiznávat a platit (odvádět) DPH finančním úřadům. Na rozdíl od nich se početně převažující poplatníci DPH, jejich zákazníci z řad neplátců, se správou DPH nemusejí vůbec trápit, třebaže ekonomicky jsou to právě a jenom oni, kdo nesou tíhu (břemeno) daně, protože ji platí v kupních cenách plátcům daně, kteří zde působí v nezáviděníhodné roli výběrčích daní. Proto při koupi pěti rohlíků v Pekárně, s. r. o. (plátce daně) nemusí zákaznice paní Nováková (poplatník daně) spěchat s DPH na finanční úřad, ale jednoduše ji zaplatí v kupní ceně za dodané zboží (pečivo) a ostatní záležitosti nechává (pravděpodobně aniž si to vůbec uvědomí) na bedrech pekárny. Pekárna prodej pečiva paní Novákové zahrne do přiznání k DPH za daný měsíc (čtvrtletí), stejně jako tisíce dalších svých prodejů, a úhrnnou DPH (po snížení o odpočet daně z nákupů od plátců DPH) jednorázově odvede správci daně. Pokud bude chtít finanční úřad prověřit zdanění pečiva DPH, navštíví a zkontroluje pouze Pekárnu, s. r. o., tedy plátce daně, a nemusí obtěžovat paní Novákovou.
aspigetpic?section=7&pictype=2&EagriUserAddr=0.0.0.0&Id=16524.jpg
U daní z příjmů
máme u některých druhů příjmů obdobnou situaci, např. u úroků ze spořicích účtů občanů:
na jedné straně značný počet poplatníků (příjemců úroků), kteří se v daních nevyznají a bydlí na různých místech,
na druhé straně relativně malý počet osob vyplácejících tyto příjmy (plátců daně – v daném případě bank a kampeliček), které mají pro daňové záležitosti interní nebo externí profesionály a sídlí v České republice.
Taková konstelace přímo volá po přenesení daňové odpovědnosti z poplatníků na plátce daně.
aspigetpic?section=7&pictype=2&EagriUserAddr=0.0.0.0&Id=16521.jpg
Princip metodiky srážkové daně
z příjmu fyzické osoby na příkladu úroků ze spořicích účtů v bance
Poplatník obdrží příjem po zdanění a nemusí se u něj daní z příjmů již nijak zabývat
– dokonce jej ani nesmí uvádět do daňového přiznání, až na malé výjimky. Plátce příjmu (banka) v roli plátce daně platbu úroku rozdělí na dvě části: a) 15 % připadajících na srážkovou daň pro finanční úřad, b) 85 % pro poplatníka. A správce daně má výrazně usnadněnou práci, protože splnění daňové povinnosti všech tisíců klientů (poplatníků) banky jednoduše prověří přímo u ní, přičemž za případné prohřešky postihne rovněž přímo ji coby plátce daně. Nepřímé srážkové zdanění plátcem daně má i další výhody pro veřejné rozpočty. Plátce t&iac