Porušení podmínek u penzijního a životního pojištění u občana a zaměstnance

Vydáno: 25 minut čtení

Současná doba si mnohdy u občanů žádá hledání dalších možných finančních prostředků k fungování a zabezpečení jejich rodiny, a to v důsledku mimořádných opatření souvisejících s pandemií COVID 19. V článku se podíváme na daňové řešení situací a důsledků porušení podmínek pro uplatnění odpočtu zaplaceného příspěvku občana na druhy penzijního pojištění a zaplaceného pojistného na jeho soukromé životní pojištění. Rovněž si uvedeme důsledky porušení podmínek zaměstnancem pro osvobození příspěvku zaměstnavatele vynaloženého na pojistné na soukromé životní pojištění zaměstnance.

Porušení podmínek u penzijního a životního pojištění u občana a zaměstnance
Ing.
Ivan
Macháček
 
Porušení podmínek pro uplatnění odpočtu na penzijní pojištění
Uplatněním odpočtu příspěvků hrazených poplatníkem na jeho penzijní připojištění se státním příspěvkem, na penzijní pojištění a na doplňkové penzijní spoření se zabývá § 15 odst. 5 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“ nebo „zákon o daních z příjmů“).
Od základu daně ve zdaňovacím období lze odečíst příspěvek v celkovém úhrnu nejvýše 24 000 Kč zaplacený poplatníkem na jeho:
penzijní připojištění se státním příspěvkem
podle smlouvy o penzijním připojištění se státním příspěvkem uzavřené mezi poplatníkem a penzijní společností.
Částka, kterou lze takto odečíst, se rovná úhrnu částí měsíčních příspěvků, které v jednotlivých kalendářních měsících zdaňovacího období přesáhly výši, od které náleží maximální státní příspěvek
(maximální státní příspěvek náleží v případě, že příspěvek účastníka činí 1 000 Kč a více),
penzijní pojištění
podle smlouvy o penzijním pojištění
uzavřené mezi poplatníkem a institucí penzijního pojištění nebo na základě jinak sjednané účasti poplatníka na penzijním pojištění u instituce penzijního pojištění, a to za podmínky, že byla sjednána výplata plnění z penzijního pojištění až po 60 kalendářních měsících a současně nejdříve v roce dosažení věku 60 let.
Částka, kterou lze odečíst od základu daně, se rovná úhrnu příspěvků zaplacených poplatníkem na jeho penzijní pojištění na zdaňovací období
. Vymezení instituce penzijního pojištění pro účely ZDP nalezneme v § 6 odst. 14 ZDP,
doplňkové penzijní spoření
podle smlouvy o doplňkovém penzijním spoření uzavřené mezi poplatníkem a penzijní společností.
Částka, kterou lze takto odečíst, se rovná úhrnu částí měsíčních příspěvků, které v jednotlivých kalendářních měsících zdaňovacího období přesáhly výši, od které náleží maximální státní příspěvek
. V případě převodu prostředků účastníka z transformovaného fondu do účastnických fondů lze odečíst částku, která se rovná součtu části měsíčních příspěvků zaplacených poplatníkem na jeho penzijní připojištění se státním příspěvkem na část zdaňovacího období a částí měsíčních příspěvků zaplacených poplatníkem na jeho doplňkové penzijní spoření na navazující část zdaňovacího období, které v jednotlivých kalendářních měsících zdaňovacího období přesáhly výši, od které náleží maximální státní příspěvek.
Z limitní výše odpočtu od základu daně z příjmů 24 000 Kč vyplývá při uplatnění sazby daně 15 % maximální výše roční daňové úspory 3 600 Kč a v případě uplatnění sazby daně 23 % maximální výše roční daňové úspory 5 520 Kč. Této maximální výše roční daňové úsp