Zdravotní pojištění - souběh zaměstnání s podnikáním a důležitost jednoho kalendářního dne

Vydáno: 8 minut čtení

V rámci kalendářního měsíce tak musí mít pojištěnec vyřešen svůj pojistný vztah, což znamená, že alespoň jeden den v každém měsíci musí mít u zdravotní pojišťovny evidovánu některou ze tří stanovených kategorií, tedy zaměstnání, podnikání nebo „státní kategorii“, přičemž je přípustný i souběh některých kategorií. Pokud tato podmínka splněna není, stává se pojištěnec ve zdravotním pojištění osobou bez zdanitelných příjmů s povinností platit pojistné, což je v roce 2021 měsíčně částka 2 052 Kč.

Zdravotní pojištění – souběh zaměstnání s podnikáním a důležitost jednoho kalendářního dne
Ing.
Antonín
Daněk
Z hlediska placení pojistného zaujímá ve zdravotním pojištění významnou roli rozhodné období kalendářního měsíce, neboť určuje:
časový úsek, za který se pojistné odvádí, a také
způsob pojištění dotyčné osoby u zdravotní pojišťovny.
Kalendářní měsíc se fakticky dotýká všech skupin plátců, kterými jsou:
zaměstnavatelé (a jejich prostřednictvím zaměstnanci),