Samoplátci a nárůst výše plateb

Vydáno: 8 minut čtení

Ekonomickým „fenoménem“ nejen poslední doby je permanentní nárůst cen a plateb ve všech sférách veřejného života. Proto i pojištěnci platící si ve zdravotním pojištění pojistné (zálohy na pojistné) sami musejí počítat s tím, že se každý rok, zpravidla k 1. 1., zvyšují platby, které tyto osoby každý měsíc platí. Z tohoto důvodu je jejich povinností sledovat legislativní vývoj a upravit výši platby tak, aby jim nevznikl u jejich zdravotní pojišťovny zbytečný problém.

Samoplátci a nárůst výše plateb
Ing.
Antonín
Daněk
Osoba s trvalým pobytem na území České republiky musí mít ve zdravotním pojištění nějakým způsobem řešen svůj pojistný vztah. Jako plátce pojistného registrujeme čtyři skupiny, a sice:
zaměstnavatele (za sebe a za své zaměstnance),
osoby samostatně výdělečně činné,
stát za tzv. státní pojištěnce,
osoby bez zdanitelných příjmů.
Pokud je občan zaměstnán, nemusí se o placení pojistného na zdravotní pojištění zajímat, neboť pravidelné měsíční platby jsou povinností zaměstnavatele, který také osobu jako zaměstnance u zdravotní pojišťovny přihlašuje. Obdobně, je-li občan evidován u zdravotní pojišťovny v některé z k