Nehmotný majetek v roce 2021

Vydáno: 11 minut čtení

V článku si ukážeme odlišnosti u daňového řešení nehmotného majetku a jeho technického zhodnocení v roce 2020 a v roce 2021, a to v souvislosti se zákonem č. 609/2020 Sb. , kterým byla s účinností od 1. 1. 2021 zrušena daňová kategorie nehmotného majetku.

Nehmotný majetek v roce 2021
Ing.
Ivan
Macháček
 
Daňové řešení nehmotného majetku do konce roku 2020
Při pořízení nehmotného majetku a jeho technického zhodnocení jsme do konce roku 2020 rozlišovali u poplatníků daně z příjmů fyzických osob s příjmy dle § 7 nebo § 9 ZDP, jestli vedou účetnictví nebo daňovou evidenci, a to z těchto důvodů:
u poplatníků s příjmy podle § 7 nebo § 9 ZDP, kteří nevedou účetnictví
, jsou podle znění § 24 odst. 2 písm. zn) ZDP za výdaje vynaložené na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů považovány rovněž výdaje na pořízení nehmotného majetku nebo jeho technického zhodnocení. Poplatník s příjmy dle § 7 ZDP, který nevede povinně ani dobrovolně účetnictví a poplatník s příjmy dle § 9 ZDP, který nevede dobrovolně účetnictví, mohl a může i nadále pořízený nehmotný majetek uplatnit při jeho pořízení přímo do svých daňových výdajů;
poplatníci, kteří vedou účetnictví, postupovali z hlediska daňového dle § 32a ZDP
, který vymezoval jak daň