DPH u zahraničního obchodu po zářijové novele zákona o DPH

Vydáno: 21 minut čtení

Novela zákona o DPH č. 355/2021 Sb. ze dne 14. 9. 2021 (dále jen „novela ZDPH “) dovršila změny týkající se DPH u zahraničních obchodů – v poslední době došlo v roce 2019 ke změnám ve zdanění přeshraničních služeb, v roce 2020 ve zdanění dodání zboží do jiných členských států osobám registrovaným k dani. Novela ZDPH promítla do zákona o DPH se zpožděním změny předpisů EU, které byly členské státy povinny uplatňovat již od 1. 7. 2021. Po změnách uplatňovaných od 1. 7. 2021, resp. od účinnosti novely ZDPH (od 1. 10. 2021) by v nejbližší době nemělo k žádným systémovým změnám v uplatňování DPH u zahraničních obchodů dojít, protože o zavedení tzv. konečného systému zdanění obchodu mezi členskými státy navrženého v letech 2017 a 2018 se stále diskutuje. V nejbližší době se tak zřejmě uplatní jen již schválené změny, jako je oznamování přeshraničních plateb poskytovateli platebních služeb od roku 2024 dle Směrnice 2020/284 a určité úlevy ve zdanění přeshraničních obchodů malými podniky (v ČR se jedná o neplátce DPH) od roku 2025 dle Směrnice 2020/285. Novela ZDPH se týká uplatnění DPH u tzv. prodeje zboží na dálku a u dovozu zboží. Např. e-shopy mohou do konce října DPH ze zásilek do jiných členských států za 3. čtvrtletí 2021 vykázat a odvést na základě čtvrtletního daňového přiznání v systému one stop shopu, pokud se do něho včas zaregistrovaly. Článek se proto věnuje aktuálním problémům souvisejícím s novými eurounijními pravidly, uplatňovanými od 1. 7. 2021, resp. s opožděným přijetím novely ZDPH .

DPH u zahraničního obchodu po zářijové novele zákona o DPH
Ing.
Pavel
Běhounek
 
Eurounijní pravidla pro zdanění poskytování služeb a prodeje zboží na dálku
Od 1. 7. 2021 byla novelizována směrnice 2006/112/ES, o společném systému DPH (dále jen „Směrnice“) a prováděcí nařízení k této směrnici 282/2011 (dále jen „Nařízení“). Jednou z oblastí změn od 1. 7. 2021 je zdanění prodeje zboží na dálku a zavedení systému one-stop-shop (dále jen „OSS“) – tyto změny byly přijaty již v roce 2017 směrnicí 2017/2455 současně se změnami uplatňovanými již od 1. 1. 2019 u služeb. Pro zdanění služeb od roku 2019 byl zaveden systém mini one stop shopu (předchůdce současného OSS) a také prahová hodnota 10 000 EUR, která se od 1. 7. 2021 používá i pro prodej zboží na dálku. Změny Směrnice od 1. 7. 2021 se původně měly uplatňovat již od 1. 1. 2021, ale rozhodnutím Rady EU 2020/1109 byly posunuty na
1. 7. 2021
. Změny Nařízení byly na 1. 7. 2021 posunuty nařízením 2020/1112. Směrnice byla od 1. 7. 2021 změněna především čl. II směrnice 2017/2455. Součástí změn zavedených směrnicí 2017/2455 byly i změny pro elektronická rozhraní; tyto změny byly následně ještě doplněny Směrnicí 2019/1995.
Od 1. 7. 2021 došlo ke změnám, které lze rozdělit do těchto oblastí:
 
1. Prodej zboží na dálku
Tyto změny se týkají např. e-shopů. Od 1. 7. 2021 byla výrazně omezena výjimka, podle které nemusí být zásilky zboží do jiných členských států zdaněny DPH členského státu, do kterého je zboží odesíláno. Výjimka je nově určena prahovou hodnotou 10 000 EUR a podstatně větší množství zásilek např. z ČR na Slovensko musí být zdaněno slovenskou DPH. Zúžení výjimky, na jejímž základě lze uplatňovat DPH dle pravidel členského státu odeslání, by samo o sobě mohlo znamenat velkou administrativní zátěž, a proto byl od 1. 7. 2021 zaveden OSS (zvláštní režim jednoho správního místa).
 
2. Elektronická rozhraní
Elektronická rozhraní (internetová tržiště apod) se v některých případech (jedná se buď o prodej zboží dováženého ze 3. země nebo o prodej unijního zboží, které prodává osoba neusazená v EU) stávají domnělými dodavateli s povinností odvodu DPH. V některých případech tak např. při dovozu zboží povinnost uhradit DPH přechází na elektronické rozhraní. Elektronická rozhraní mají v některých případech některé nové záznamní povinnosti.
 
3. Zrušení osvobození od DPH při dovozu zboží d