Zaměstnavatelé, zaměstnanci, pojištěnci a zdravotní pojištění

Vydáno: 16 minut čtení

Osoba s trvalým pobytem na území České republiky musí mít ve zdravotním pojištění průběžně řešen svůj pojistný vztah a rozhodným obdobím je v této souvislosti kalendářní měsíc. Jestliže občan nevyužije v rámci daného kalendářního měsíce ani jednu ze zákonných možností, jak je dále popsáno, a nepřihlásí se sám u zdravotní pojišťovny, pohlíží se na něj jako na osobu bez plátce pojistného. Jediným relevantním řešením je pro zdravotní pojišťovnu následné zaregistrování takového pojištěnce jako osoby bez zdanitelných příjmů.

Zaměstnavatelé, zaměstnanci, pojištěnci a zdravotní pojištění
Ing.
Antonín
Daněk
 
I. Pojistný vztah ve zdravotním pojištění
Právní úprava zdravotního pojištění nabízí našim občanům následující možnosti, jak řešit pojištění u zdravotní pojišťovny.
 
Zaměstnání
Pokud je občan – pojištěnec zaměstnán, je povinností zaměstnavatele platit za zaměstnance pojistné podle zákona. Rovněž platí, že zaměstnavatel nemůže nutit zaměstnance k tomu, aby si sám hradil zdravotní pojišťovně jakékoli pojistné, třeba při doplatku pojistného do minimálního vyměřovacího základu. Veškeré platby probíhají zásadně prostřednictvím zaměstnavatele. Nicméně některým povinnostem se zaměstnanec stejně nevyhne. Především se jedná o oznamování změny zdravotní pojišťovny svému zaměstnavateli v průběhu zaměstnání v zákonné osmidenní lhůtě a sdělování skutečností rozhodných pro platbu pojistného státem (například přiznání důchodu, zahájení studia, nástup na mateřskou dovolenou, pobírání rodičovského příspěvku apod.).
Vzhledem k tomu, že se občas objeví potřeba již dříve oznámenou změnu zdravotní pojišťovně dodatečně doložit, doporučuji, aby zaměstnavatelé měli především ve svém vlastním zájmu průkazně potvrzeno, že příslušnou změnu zdravotní pojišťovně řádně oznámili. V případě osobního podání na úřadovně zdravotn