Zrušení daně z nabytí nemovitých věcí a související změny v zákoně o daních z příjmů

Vydáno: 22 minut čtení

Dne 26. 9. 2020 nabyl účinnosti zákon č. 386/2020 Sb. , kterým se zrušuje zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb. , o dani z nabytí nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů, a mění a zrušují další související právní předpisy.

Zrušení daně z nabytí nemovitých věcí a související změny v zákoně o daních z příjmů
Ing.
Jiří
Vychopeň
 
Úvod
Podle části první zákona č. 386/2020 Sb., kterým se zrušuje zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů, a mění a zrušují další související právní předpisy (dále jen „zákon č. 386/2020 Sb.“ nebo „novela“), se s účinností od 26. 9. 2020 zrušuje:
-
zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb.“), a
-
vyhláška č. 419/2013 Sb., k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí, ve znění pozdějších.
 
1 Historický exkurz
Daň z nabytí nemovitých věcí byla od 1. 1. 2014 zavedena zákonným opatřením Senátu č. 340/2013 Sb. v návaznosti na rekodifikaci občanského a obchodního práva. Současně s tím byl zrušen zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, přičemž došlo k transformaci daně dědické a daně darovací pod režim daně z příjmů. Předmětem daně z nabytí nemovitých věcí bylo úplatné nabytí vlastnického práva k nemovité věci. Od 1. 11. 2016 byl poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí výhradně nabyvatel vlastnického práva k nemovité věci a od uvedeného data již nebyla v zákonném opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí upravena osoba ručitele. V případě, že nabyvateli nemovité věci byli manželé a nemovitá věc byla nabývána do jejich společného jmění, měli manželé solidární daňovou povinnost, přičemž daňové přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí podával za oba manžele jeden z nich jako společný zmocněnec.
 
2 Zpětný dopad zrušení daně z nabytí nemovitých věcí
Daň z nabytí nemovitých věcí je tedy od 26. 9. 2020 zrušena, přičemž podle přechodných ustanovení v článku II zákona č. 386/2020 Sb. má toto zrušení daně i dopad do minulosti. Těmito přechodnými ustanoveními je stanoven rozhodný den 31. 3. 2020, od kt