Legislativní novinky k 29. 10. 2021

Vydáno: 8 minut čtení

Tak jako v minulých měsících, i tentokrát přicházíme s novinkami ze světa účetnictví a daní. Nejprve shrneme rozhodnutí ministryně financí o prominutí DPH u dodání elektřiny a plynu, které pro daňové poplatníky vyvolává ke dni psaní tohoto úvodníků spoustu nejasností, zejména co se možného nesouladu jak s českým, tak s unijním právem týče. Následně se budeme zabývat návrhem nové interpretace Národní účetní rady týkající se účetního zachycení přijatých záloh v cizí měně, ve které jsou navrženy závěry do značné míry měnící dosavadní účetní praxi. Na závěr uvedeme ve zkratce další novinky, které se udály za poslední měsíc.

Legislativní novinky k 29. 10. 2021
Ing.
Jiří
Dolejš
LL.M.,
Brantl & Partners, s.r.o.
 
Prominutí DPH u dodání elektřiny a plynu
Ve Finančním zpravodaji 34/2021 bylo dne 20. 10. 2021 zveřejněno rozhodnutí ministryně financí ČR o prominutí daně z přidané hodnoty z důvodu mimořádné události u dodání elektřiny nebo plynu (dále jen „Rozhodnutí“). Dle tohoto Rozhodnutí se promíjí daň z přidané hodnoty, pokud se zdanitelné plnění uskutečnilo (typicky den odečtu z měřicího zařízení, popřípadě den zjištění skutečné spotřeby) nebo byla přijata úplata (zaplacena záloha) v období od 1. 11. 2021 do 31. 12. 2021.
Zdůrazňujeme, že Rozhodnutí má dopad nejen na společnosti distribuující elektřinu a plyn, ale také na značné množství drobných subjektů, které nakoupenou elektřinu či pl

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád