Zdravotní pojištění a postupy zaměstnavatele při řešení specifické situace

Vydáno: 7 minut čtení

Minimální mzda jako minimální vyměřovací základ zaměstnance představuje ve zdravotním pojištění v souvislosti s placením pojistného důležitý parametr. Proč je někdy důležité sledovat i výši příjmu u případných dalších zaměstnavatelů?

Zdravotní pojištění a postupy zaměstnavatele při řešení specifické situace
Ing.
Antonín
Daněk
Pokud je příjem zaměstnance nižší než minimální vyměřovací základ, nemusí zaměstnavatel provádět dopočet a doplatek pojistného do zákonného minima tehdy, pokud:
je zaměstnancem osoba, za kterou je plátcem pojistného i stát (resp. by pro tuto osobu neplatil minimální vyměřovací základ dle § 3 odst. 8 zákona č. 592/1992 S