Informace k dani silniční

Vydáno: 13 minut čtení
Informace k dani silniční
Mgr.
Václav
Pikal
Na úvod lze připomenout skutečnost, že zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o dani silniční“) nebyl v roce 2021 novelizován. Pro rok 2021 se tedy daň silniční stanoví stejně jako pro rok 2020. I když se zákon o dani silniční v roce 2021 nezměnil, dochází k vydání nového vzoru přiznání k dani silniční (vzor č. 18) a přílohy k daňovému přiznání (vzor č. 16). V tomto článku zrekapituluji některé informace k podání daňového přiznání a dále některé informace důležité pro správné stanovení daně silniční.
Podání daňového přiznání
Základní informace k určení předmětu daně, poplatníka daně, základu daně a sazby daně
Jaká vozidla jsou předmětem daně silniční
Předmět daně silniční je vymezen v § 2 odst. 1 a odst. 3 zákona o dani silniční. Pro lepší orientaci je vhodné si vozidla rozdělit do dvou skupin:
vozidla, která nejsou vymezena v § 2 odst. 3 zákona o dani silniční (např. osobní automobil).
Jedná se o vozidla jiná než n