Účetní specifika režimu jednoho správního místa při prodeji zboží na dálku

Vydáno: 15 minut čtení

Se zavedením režimu jednoho správního místa vznikají zcela nové situace, které se týkají nejen podstaty samotného režimu a jeho náplně, registrace, podávání daňového přiznání a placení daně, ale i účetnictví, které na novou situaci musí reagovat. Právě účetními specifiky režimu jednoho správního místa – One Stop Shop (dále jen „OSS“) se budeme v tomto článku zabývat. Konkrétně se zaměříme na využití režimu jednoho správního místa (režim EU) při prodeji zboží na dálku, a to z pohledu dodavatele, kterým je česká osoba povinná k dani. Článek se nezabývá celou šíří problematiky OSS, ani důvody a procesem registrace do tohoto režimu, zaměříme se hlavně na účetní specifika.

Účetní specifika režimu jednoho správního místa při prodeji zboží na dálku
Ing.
Ivana
Pilařová
 
Pojem a stanovení místa plnění u prodeje zboží na dálku
Pojem „prodej zboží na dálku“ je definován v § 4 odst. 9 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen „ZDPH“), jako takový režim prodeje zboží, kdy je zboží odesláno nebo přepraveno z členského státu odlišného od členského státu ukončení přepravy, a to dodavatelem, který je osobou povinnou k dani (nebo třetí osobou) odběrateli, pro kterého pořízení zboží není předmětem daně. Prakticky se jedná o obdobu dříve využívaného pojmu „zasílání zboží“. Co je však zásadně odlišné, je stanovení místa plnění ve vztahu k limitu těchto plnění.
Místem plnění při prodeji zboží na dálku je místo, kde se zboží nachází po ukončení jeho odeslání nebo přepravy, pokud celková hodnota příslušných plnění bez daně překročila částku 10 000 EUR nebo její ekvivalent v české měně (§ 8 odst. 1 a 3 ZDPH). Pojem „hodnota příslušných plnění“ [§ 8 odst. 2 písm. c) ZDPH], je právě oním „limitem“, který je rozhodující pro určení místa plnění. V případě nepřekročení limitu 10 000 EUR je místem plnění u prodeje zboží na dálku místo, kde přeprava začíná (tedy tuzemsko), naopak v případě překročení limitu je místem plnění místo ukončení přepravy zboží.
Mírně zjednodušenou definici prodeje zboží na dálku a místa plnění si zkonkretizujeme na příkladu.
Příklad 1
Provozování e-shopu s hračkami
Společnost Česká hračka, s. r. o., plátce DPH, provozuje nákup a prodej hraček vyrobených v tuzemsku, a to jak v kamenném obchodě v Turnově, tak prostřednictvím přímého zasílání zboží objednatelům. Svoje zboží dodává zejména koncovým zákazníkům, a to jak v ČR, tak i v EU a ve třetích zemích. Výjimečně dojde i k dodání osobám povinným k dani v jiném členském státě nebo podnikatelům ze třetích