Korporátní aktuality

Vydáno: 9 minut čtení

Letošní rok je nebývale bohatý na novinky podstatně ovlivňující život obchodních korporací. Tento článek si klade za cíl mnohé z nich připomenout, jakkoli není s to pojmout je v úplném rozsahu. Přesto však věřím, že v základních obrysech pomůže čtenáři v orientaci s novými pravidly.

Korporátní aktuality
Mgr.
Marek
Martinka,
advokát Martinka Partners, advokátní kancelář
Novela ZOK
Začátkem tohoto roku vešla v účinnost zatím nejrozsáhlejší novela zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a družstvech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „novela“ nebo „ZOK“). Tzv. „velká novela“ byla vyhlášena ve Sbírce předpisů ČR 13. 2. 2020 a účinná je od 1. 1. 2021, s výjimkou části novelizující zákon č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů, která nabyla účinnosti dne 1. 7. 2021. Důvodem novelizace byly především výkladové nejasnost